สติขั้นทาน คำว่า ทาน ในที่นี้ หมายถึงเฉพาะให้สิ่งของหรือเปล่าคะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.พ. 2564
หมายเลข  33745
อ่าน  160

ขอถามเพื่อความเข้าใจโดยละเอียดค่ะ ประโยคที่ว่า "สติขั้นทาน คือ เมื่อสติเกิดย่อมระลึกที่จะให้" คำว่า ทาน ในที่นี้ หมายถึงเฉพาะให้สิ่งของหรือเปล่าคะ เพราะเคยศึกษามาว่า ทานมี 3 ประเภท


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ก.พ. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากคำถาม ที่กล่าวยก เรื่อง สติขั้นทาน แสดงถึง ตัวสติ สภาพธรรมที่ระลึกที่เป็นไปในการให้ ดังนั้น สติ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรมที่รู้ ไม่ใช่ไม่รู้ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง สติในขั้นทาน จึงไม่ใช่ ตัวรูปธรรม คือ วัตถุทาน ของที่จะให้ ไม่ใช่หมายถึงสิ่งของที่เป็นรูปธรรม แต่ หมายถึง ตัวนามธรรม (สภาพรู้) คือ สติ ที่ระลึกในการให้ (ทาน)

และให้เข้าใจละเอียดลึกลงไปในคำว่า ทาน ด้วยครับว่า ทาน คืออะไร ทาน คือ เจตนาสละ อันเป็น อโลภะเจตสิก แต่ ต้องมีสิ่งที่ถูกให้ คือ วัตถุทาน สิ่งต่างๆ ดังนั้น ทานที่เป็นเจตนาสละ อโลภะเป็นสภาพรู้ สละได้ ไม่ใช่ วัตถุที่เป็นรูป และ ขณะที่มีอโลภะเจตสิก ก็มี สติเจตสิก ระลึก เป็นไปในการที่จะให้ได้ด้วยครับที่เกิดพร้อมกัน นี่คือ ความละเอียดของธรรม ที่เป็นธรรมเกิดตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่เรา

และ ทาน 3 ประการ คือ วัตถุทาน อภัยทาน ธรรมทาน สติที่ให้ในวัตถุทาน ก็เป็น สติขั้นทาน อภัยทาน ก็เป็นสติขั้นศีล ธรรมทานก็เป็นการให้ความเข้าใจถูก ก็เป็นสติที่มีปัญญา ความเข้าใจพระธรรม

ประโยชน์ของการเข้าใจ คือ ไม่ใช่การวิเคราะห์ในแต่ละศัพท์ แต่ประโยชน์ที่ได้คือ เป็นธรรมที่ให้ ไม่ใช่เราที่ให้ เป็นสติที่ระลึกที่จะให้ เป็นอโลภะ การไม่ติดข้องจึงให้ได้ ไม่มีเราสักขณะ เพื่อไถ่ถอนความยึดถือว่าเป็นเราทีละน้อย อันเป็นการศึกษาธรรมที่ถูกต้องแท้จริง คือ ศึกษาเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ที่เป็นการขัดเกลาความไม่รู้ที่ยึดถือว่าเป็นเรา อันเกิดจากค่อยๆ เข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรม ครับ

ขออนุโมทนา

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

การให้ทาน

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ก.พ. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เพราะสติเกิดขึ้น จึงเป็นกุศลได้ ไม่ว่าจะเป็นกุศลใดๆ ก็ตาม ไม่ปราศจากสติ เลย เพราะสติเป็นสภาพธรรมที่ระลึกเป็นไปในกุศล คือ ความดีประการต่างๆ แม้ในการให้ทาน ก็เพราะสติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับ ให้อภัย คือ ไม่ถือโทษโกรธผู้อื่น ให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่น ตลอดจนถึง ให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกในพระธรรม ก็เพราะสติเกิดขึ้นเป็นไป นั่นเอง มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 18 ก.พ. 2564

ขอบพระคุณน้องเต้ยและคุณคำปั่นค่ะ ที่เพิ่มคำอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ละเอียดและลึกซึ้งขี้น

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Dechachot
วันที่ 20 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ