เป็นผู้มีปัญญาที่ละเอียดขึ้น แม้ในขั้นคิด
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  17 ก.พ. 2564
หมายเลข  33746
อ่าน  71

พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กับ ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพระธรรม และความเป็นผู้ตรง-สัจจะบารมี

ค่อยๆ ชิน กับเรื่องราวของสภาพธรรมะ ซึ่งเป็นสภาพรู้และสภาพที่ไม่รู้ ซึ่งมีอยู่ทุกขณะ ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลย ขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งถูกปกปิดไว้ ด้วยความไม่รู้ จนกว่าพระธรรม จะค่อยๆ ส่อง นำทางไป ถึงความลึกซึ้งของสภาพธรรมะ ที่กำลังปรากฏ...มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า แม้รู้ในขณะนั้นก็เป็นปริยัติ เพราะยังไม่ได้ประจักษ์ความจริง

แต่ทุกคำของพระองค์ที่ได้ฟังแล้ว จะทำให้เกิดความเข้าใจขึ้น ทีละเล็ก ทีละน้อย ในความไม่มีเรา และไม่ใช่เรา

เพราะฉะนั้น ฟังไว้ สังขารขันธ์ก็ปรุงแต่ง สัญญาก็ค่อยๆ จำ ในความไม่ใช่เรา น้อยมาก ถ้าเทียบกับอกุศลที่เป็นเรามาแสนนาน แต่ก็รู้ว่า "หนทางนี้คือแสงสว่างที่เริ่มเกิด" ซึ่งจะต้องส่องนำทางไปใน "ทางที่ถูกต้อง" คือ ใน "ทางละ" (คือละความเห็นผิดว่ามีตัวตน สัตว์ บุคคล เพราะเป็นแต่ธรรมแต่ละชนิด แต่ละประเภท ที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไป เท่านั้น ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ ซึ่งก็เป็นความจริงในทุกๆ ขณะนี้เอง)

ความการสนทนาบางตอน ระหว่าง พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการของมูลนิธิฯ และท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างการรายงานข่าวความคืบหน้าของโครงการประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ในการสนทนาธรรมออนไลน์ ช่วงการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 23 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ