กล้าทำดี ไม่กล้าทำชั่ว
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  12 ม.ค. 2564
หมายเลข  33573
อ่าน  122

* กุศลธรรม คือธรรมที่ดีงาม ซึ่งขจัดความไม่ดีของจิตใจ ได้แก่จิต และเจตสิก (สภาพที่เกิดประกอบกับจิต) ที่เป็นกุศล

* ในขณะที่กุศลเกิด ต้องประกอบด้วย หิริ และโอตตัปปะ

- หิริ เป็นเจตสิกที่ละอายต่อความไม่ดี

- โอตตัปปะ เป็นเจตสิกที่เกรงต่อความไม่ดี

* ดังนั้น ในขณะที่กุศลเกิด จึงละอาย และไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่ดี

* ถ้ากุศลมีปัญญา ซึ่งเป็นสภาพที่เข้าใจถูกต้องในธรรมตามความเป็นจริง เกิดร่วมด้วย ก็จะยิ่งกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดี และทิ้งในสิ่งที่ไม่ดี เพราะปัญญาเห็นคุณของธรรมที่ดี และเห็นโทษของธรรมที่ไม่ดี ตามความเป็นจริง

* ทั้งหมดจึงเป็นความเป็นไปของกุศลธรรม ที่จะทำสิ่งดี และละสิ่งที่ไม่ดี ที่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
siraya
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ