สะสมกุศลทันที
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  14 ม.ค. 2564
หมายเลข  33581
อ่าน  118

* การที่ชีวิตยังเป็นไปได้อยู่ในขณะนี้ ก็เพราะกำลังของกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ เป็นปัจจัย แต่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลเมื่อไหร่ก็ได้

* โอกาสที่ประเสริฐสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็คือได้สะสมความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริง ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะนำไปในความเจริญขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลาย

* เมื่อเห็นประโยชน์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และไม่ประมาทในความตาย จึงเป็นปัจจัยให้ฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญา และกุศลทั้งหลายทันที ซึ่งไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตน ที่จะทำกุศลเพื่อตัวเอง แต่เพราะเห็นคุณของปัญญาและกุศลประการต่างๆ ซึ่งเป็นธรรม ที่ไม่ใช่เรา

* ดังนั้นชีวิตที่เหลือ ซึ่งไม่รู้ว่าจะมากน้อยเพียงใด ประโยชน์ก็คือปัญญาที่จะทิ้งในสิ่งที่ผิด ซึ่งเคยยึดถือมา และรับเอาแต่ในสิ่งที่ถูก มีประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งจะสะสมในจิตต่อๆ ไป

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nvrath
วันที่ 15 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 16 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ