คุณอารยัน โรจนหัสดิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๗๔๗
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ม.ค. 2564
หมายเลข  33519
อ่าน  373

คุณอารยัน โรจนหัสดิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๗๔๗ ปัจจุบัน อายุ ๒๓ ปี เป็นบุตรชายของ คุณจุ๊-กนกวรรณ โรจนหัสดิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หมายเลข ๗๔๕ บุตรสาวของคุณป้าจี๊ด (คุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์)

คุณอารยัน โรจนหัสดิน เป็นหลานชายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูต่อบุพการีและญาติมิตร เป็นอย่างยิ่ง ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ คุณอารยัน ได้มอบส่วนหนึ่งของเงินเดือนเดือนแรกในการทำงาน หลังจากที่ได้เรียนจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับคุณยายทั้งสองท่าน คือคุณยายจี๊ด-คุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์ และคุณยายสุจินต์ บริหารวนเขตต์ นอกจากนั้น คุณอารยันยังได้บริจาคเงินที่ได้รับจากเงินเดือนครั้งแรกของการทำงานอีกเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดชื้อที่ดินและจัดสร้างอาคารที่ทำการมูลนิธิพระธรรม ณ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย อีกด้วย

กราบเท้าท่านอาจารย์ ในคำที่ท่านเคยกล่าวถึงเรื่องของ "ความดี" ว่า "...ความดี ไม่ว่าจะมากหรือน้อย นิดหน่อย ประการใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด ย่อมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี สำหรับผู้ที่ได้เห็น ได้รับรู้ รับทราบ ในความดี นั้น และเมื่อมีโอกาส ก็ควรที่จะประกาศให้บุคคลอื่นได้รับรู้ และยินดีในความดีนั้น ร่วมกัน..."

ในนามของชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอแสดงความชื่นชมยินดีในกุศลทุกประการของคุณอารยัน โรจนหัสดิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๗๔๗ มา ณ ที่นี้ ทั้งรู้สึกถึงความสุขของครอบครัวโรจนหัสดิน ที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนดี และมีความกตัญญู ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า บุคคลผู้มีความกตัญญู หาได้ยากในโลก

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ หน้า ๒๖๘

"...บุคคลใด รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทำในตน ประกาศอยู่ซึ่งอุปการะที่เป็นไปตามสมควรแก่อุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้ว ผู้นั้นชื่อว่า กตัญญูกตเวที เปรียบเหมือน บุคคลผู้ปฏิบัติชอบในมารดา และบิดา หรือในอาจารย์ และอุปัชฌาย์ทั้งหลาย กตัญญูกตเวทีบุคคลนั้น ชื่อว่า หาได้โดยยาก เพราะความที่สัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชาครอบงำไว้..."

.........

(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้ "ทำดีและศึกษาพระธรรม")

..........

ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงค์นี้ : เนื้อเค็ม ตุ้บตั้บ สูตรบ้านเราสมัยคุณตา กรอบ นุ่มนวล เคี้ยวเพลิน โดย คุณจุ๊ [กนกวรรณ โรจนหัสดิน]


  ความคิดเห็น 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ม.ค. 2564

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
swanjariya
วันที่ 2 ม.ค. 2564

ยินดีในกุศลของคุณอารยัน โรจนหัสดินค่ะ


 
  ความคิดเห็น 3  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 2 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
nantafongchan
nantafongchan
วันที่ 2 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาน้องอารยันด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
panasda
วันที่ 2 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 4 ม.ค. 2564

อนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ