การตามไล่แก้ไขสิ่งที่เคยทำไม่ดีในอดีต สมควรหรือไม่หรือเป็นการเสียเวลา
 
Hydrangea
วันที่  16 พ.ย. 2563
หมายเลข  33311
อ่าน  77

ตั้งแต่ระมัดระวังรักษาศีลมากขึ้น เกิดนึกถึงเรื่องการกระทำไม่ดีต่างๆที่ผ่านมามากมายในอดีตค่ะ  เช่น การได้เราได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากประกัน จากการที่เรากรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนไปจากเนื้อหาความจริงเล็กน้อย(ตอนนั้นเจ้าหน้าที่แนะนำมา เลยทำตามที่เขาว่าไปเช่นนั้น) 

เราไม่สบายใจคิดว่าเป็นอกุศลที่ได้ทำเหมือนทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดไป ณ ตอนนี้เวลาก็ผ่านมานานแล้ว ถ้าจะไปทำเรื่องรื้อฟื้นเอกสาร หรือเราคืนเงินให้เขา(แม้เงินจำนวนน้อย) ก็ไม่ทราบว่าจะสมควรมั้ย ทำได้รึเปล่าก็ไม่ทราบ ทำแล้วจะส่งผลเดือดร้อนต่อคนที่เกี่ยวข้องหรือเราตอนนี้มั้ย

มีคำถามขอคำชี้แนะดังนี้ค่ะ

1. สิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันรู้สึกผิดอยากแก้ไขในส่วนที่ทำได้ เช่น หาทางเอาเงินไปคืนอีกฝ่าย การคิดทำแบบนี้ตอนนี้มีประโยชน์หรือไม่คะ หรือเราไม่ควรเสียเวลาไปตามแก้ไขอดีตคะ เพราะการกระทำนั้นสำเร็จจบไปแล้ว (เหตุปัจจัยตอนนั้นให้ทำเช่นนั้น) ส่วนการที่คิดจะหาทางแก้ไขคืนเงิน เป็นการกระทำตอนนี้ไม่เกี่ยวกันเลย (ผลของการกระทำครั้งนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้เศร้าหมองตอนนี้ และคิดจะหาทางแก้ไข)

2. มุสาวาทาศีลข้อสี่ รวมถึงการเขียนข้อความสื่อสารเท็จไหมคะ เพราะไม่ใช่การเปล่งวาจา แต่เราคิดว่าน่าจะเหมือนกัน

ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-ความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว สำเร็จแล้ว เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็มีความจริงใจ เห็นโทษของความไม่ดีแล้วไม่กระทำผิดอย่างนั้นอีก ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และจะเห็นได้เลยว่า ความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหมด มาจากความไม่รู้ความจริง ดังนั้น สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ก็ผ่านไป ตั้งต้นใหม่ด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ไม่ประมาทในอกุศลทุกประการ การที่จะนำเงินไปคืนอีกฝ่าย ถ้าสามารถที่จะทำได้ ก็ควรทำ เพราะไม่ใช่ของเรา หรือ อาจจะมีการเจรจาพูดคุยกันกับอีกฝ่ายก็ได้ว่าควรทำอย่างไรจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว  

-การมีความจงใจที่จะกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จะโดยการเปล่งวาจา หรือ การเขียน ก็ตาม นั่นคือ การกล่าวเท็จทั้งหมด มาจากสภาพจิตที่ไม่ดีเท่านั้น ครับ 

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 16 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Witt
วันที่ 16 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Hydrangea
วันที่ 18 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ