ขอความรู้ครับ
 
nattawat27
วันที่  18 ต.ค. 2563
หมายเลข  33112
อ่าน  122

กราบสวัสดีครับผมขอความรู้ เพื่อเป็นธรรมทานในเรื่องกฐินครับ ขอสอบถามว่า ผ้าที่นำมาทอดกฐิน สามารถนำผ้าไตรที่สำเร็จ (ที่ขายตามร้าน) แล้วมาทอดกฐินได้หรือไม่ได้ครับแล้วผ้าไตรที่สำเร็จ(ที่ขายตามร้าน) แล้วพระภิกษุสามารถกรานกฐินได้หรือไม่ได้ครับและผ้าที่ถวายนั้นจะผิดวินัยไหมครับ เนื่องจากพระภิกษุต้อง ตัด เย็บ ย้อม ซักเอง (พอดีไม่มีความรู้ครับ ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยสอนได้ไหมครับถือว่าเป็นธรรมทานครับ )

ขอขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แม้จะเป็นผ้าที่สำเร็จ ตัดเย็บอย่างถูกต้องเป็นไปตามพระวินัยแล้ว ก็สามารถใช้เป็นผ้ากฐินได้เลย ตามข้อความในพระวินัยปิฎก ดังนี้ 

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ ๒๓๑

ก็เมื่อกฐินอันสงฆ์ให้อย่างนี้แล้ว หากผ้ากฐินนั้นเป็นของมีบริกรรม (ขั้นตอนการทำ) เสร็จสรรพแล้ว อย่างนั้น นั่น เป็นการดี หากมีบริกรรมยังไม่สำเร็จ แม้ภิกษุรูปหนึ่งจะไม่ช่วยทำด้วยถือตัวว่า เราเป็นเถระ หรือว่า เราเป็นพหุสสุตะ ดังนี้ ไม่ได้; การชักเย็บและย้อม ภิกษุทั้งหมดต้องประชุมช่วยกันให้สำเร็จ ก็ข้อนี้ ชื่อ กฐินวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ.


ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เรื่องกฐิน - ความเข้าใจที่ถูกต้องของ ชาวพุทธ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nattawat27
วันที่ 18 ต.ค. 2563
อ้างอิงจาก ความคิดเห็น 1 โดย khampan.a

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แม้จะเป็นผ้าที่สำเร็จ ตัดเย็บอย่างถูกต้องเป็นไปตามพระวินัยแล้ว ก็สามารถใช้เป็นผ้ากฐินได้เลย ตามข้อความในพระวินัยปิฎก ดังนี้ 

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ ๒๓๑

ก็เมื่อกฐินอันสงฆ์ให้อย่างนี้แล้ว หากผ้ากฐินนั้นเป็นของมีบริกรรม (ขั้นตอนการทำ) เสร็จสรรพแล้ว อย่างนั้น นั่น เป็นการดี หากมีบริกรรมยังไม่สำเร็จ แม้ภิกษุรูปหนึ่งจะไม่ช่วยทำด้วยถือตัวว่า เราเป็นเถระ หรือว่า เราเป็นพหุสสุตะ ดังนี้ ไม่ได้; การชักเย็บและย้อม ภิกษุทั้งหมดต้องประชุมช่วยกันให้สำเร็จ ก็ข้อนี้ ชื่อ กฐินวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ.


ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เรื่องกฐิน - ความเข้าใจที่ถูกต้องของ ชาวพุทธ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

ผ้าไตรที่สำเร็จแล้วตามร้านค้า ก็สามารถนำไปทอดกฐินได้ใช่ไหมครับ?? แล้วจะผิดวินัยไหมครับ ??? แล้วพระภิกษุจะกรานกฐินอย่างไรครับ???

ขอขอบคุณครับ 🙏🙏🙏

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ต.ค. 2563

ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมในความคิดเห็นที่ ๒  ว่า 

ถ้าหากว่า ยังไม่เป็นผ้าที่ถูกต้อง เช่น ไม่ใช่ผ้าเป็นชิ้นๆ ที่นำมาเย็บต่อๆ กัน พระภิกษุที่เข้าใจพระวินัย ท่านก็จะช่วยกันตัดเย็บใหม่ ตามพระวินัย แล้วสามารถกรานกฐินได้ โดยคณะสงฆ์มอบผ้าแก่ผู้เหมาะควร คือ ผู้ที่มีผ้าเก่าที่สุด ผู้ที่ได้รับผ้านั้น ก็จะสละผ้าผืนเก่า ทำพินทุ(เครื่องหมายให้รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของผ้าผืนนี้)ที่ผ้าผืนใหม่ แล้วอธิษฐานเพื่อใช้ผ้าผืนใหม่ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์ก็อนุโมทนา ครับ    

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ต.ค. 2563

คฤหัสถ์ที่ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วเข้าใจก็มีส่วนช่วยดำรงพระศาสนาและให้พระภิกษุทั้งหลายประพฤติตามธรรมะวินัยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ