กิเลสจะเบาบางลงได้อย่างไร

 
khampan.a
วันที่  14 ต.ค. 2563
หมายเลข  33096
อ่าน  680

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๕๙]

กิเลสจะเบาบางลงได้อย่างไร


กิเลสอยู่ที่ไหน และความไม่ดีทั้งหมด ความไม่เป็นสุขทั้งหมด มาจากไหน ก็มาจากใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลส และถ้ายังคงมีกิเลสมากๆ ไม่มีทางเลยที่จะเป็นสุขกันได้ตั้งแต่ตนเองและคนอื่นทั่วหน้า เพราะฉะนั้น ก็จะเห็นได้จริงๆ ว่า ผู้ที่ทรงตรัสรู้ ทรงรู้ว่ากิเลสเบาบางลงเท่าไหร่ ความผาสุกความเจริญก็จะมีเพิ่มขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น กิเลสจะเบาบางได้อย่างไร อยู่ดีๆ จะทำให้กิเลสเบาบาง โดยไม่ได้เข้าใจว่ากิเลสคืออะไร ธรรมคืออะไร ความจริงคืออะไร เป็นไปไม่ได้เลย กิเลสไม่ใช่ว่าจะหมดลง ไปได้โดยรวดเร็ว แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาเลย กุศลทั้งหลายก็ไม่ทำให้สามารถที่จะละความเป็นตัวตนที่จะออกจากสังสารวัฏฏ์ได้เลย ถึงแม้ว่าจะมีการให้สักเท่าไหร่ เกิดบนสวรรค์มีอายุยืนยาวมีความสุขสำราญมากกว่ามนุษย์มากมาย แต่ก็ยังต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีก เพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้และความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏ ด้วยเหตุนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ค่อยๆ ละคลายกิเลสได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหน้าที่การงานอย่างไร ถ้ายังมีกิเลสมาก ก็ย่อมเป็นไปตามกิเลสที่มาก


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 15 ต.ค. 2563

ถ้าไม่มีปัญญาเลย กุศลทั้งหลายก็ไม่ทำให้สามารถที่จะละความเป็นตัวตนที่จะออกจากสังสารวัฏฏ์ได้เลย

ยินดีในความดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ