ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นคนแบบไหน

 
khampan.a
วันที่  15 ต.ค. 2563
หมายเลข  33102
อ่าน  707

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๖๐]

ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นคนแบบไหน


ชีวิตก็สั้นมาก ไม่ว่าใครจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ แต่ว่าลองพิจารณา จะอยู่ในโลกนี้ไม่นาน แล้วก็จากไป ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นคนแบบไหน มีวิชาความรู้มาก มีเงินทองทรัพย์สินมาก แต่เป็นคนเลว ไม่มีใครชอบเลย เห็นแก่ตัวประทุษร้ายคนอื่น เบียดเบียนคนอื่น กับ ผู้ที่เป็นคนดี เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความรู้มีเงินทองมีทรัพย์สินมาก แต่เป็นคนเลว ก็ไม่เป็นที่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เมื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป สมควรอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าคนดีจะดีขึ้นได้ เมื่อได้มีความเข้าใจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว มิฉะนั้นแล้ว คำของพระองค์ก็ไม่มีประโยชน์ บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้มา แต่ว่าไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครศึกษา แต่ว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง คือ ผู้ที่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน แล้วระหว่างทรัพย์สินเงินทองวิชาความรู้ต่างๆ กับ ความเป็นคนดีขึ้น ละชั่ว อย่างไหนจะดีกว่ากัน


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
talaykwang
วันที่ 15 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พัชรีรัศม์
วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ