สมบัติที่ประเสริฐที่สุด
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  14 ก.ย. 2563
หมายเลข  32989
อ่าน  68

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๓๕]

สมบัติที่ประเสริฐที่สุด


ทุกคนเกิดแล้วก็ตายไป ก็ยังคงไม่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุด ไม่มีทางที่จะออกไปจากการเกิดตายๆ อย่างนี้เลย ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมและทรงแสดงพระธรรม ก็เป็นกาล (เวลา) ที่ผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรม เพราะเห็นคุณค่าว่าพระธรรมแต่ละคำเป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้จะได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดง และแต่ละคำมีค่ามาก เพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เพราะฉะนั้น สมบัติที่ประเสริฐสุดของชีวิตในสังสารวัฏฏ์ ก็คือขณะที่ได้เข้าใจพระธรรม

เกิดมาในโลกมีชีวิตไป วันๆหนึ่ง ไม่ได้ฟังพระธรรมเลย ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่ควรจะเข้าใกล้ ก็คือการได้ยินได้ฟังคำซึ่งเป็นคำจริงบ่อยๆเนืองๆ เหมือนทรัพย์สมบัติซึ่งทางโลกทุกคนอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะฉะนั้น ทางธรรม มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มี ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะให้ใครได้เลย นอกจากคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 14 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เฉลิมพร
วันที่ 22 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ