อกุศลสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้หรือไม่ครับ
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่  14 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31950
อ่าน  91

ขอกราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพอย่างสูง  และขอกราบเรียนถามอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านว่า "อกุศลสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้หรือไม่" ครับ

เช่น  ถ้าคุณพ่อเห็นลูกไม่สนใจศึกษาธรรมมะ  วันๆ เอาแต่เที่ยวเตร่ สนุกสนาน จึงอยากให้ลูกหันมาสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงบอกลูกว่า ถ้าสามารถฟังซีดีบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ เรื่อง "พื้นฐานพระอภิธรรม" ในเว็บบ้านธัมมะได้จนครบทุกชุด จนสามารถเข้าใจอย่างเชี่ยวชาญ  พ่อจะให้รางวัลด้วยการซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงให้ 1 คัน

จนในที่สุดลูกก็อดทนพากเพียรฟังซีดีบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  แต่ในระหว่างฟัง  จากที่ไม่เคยได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร ก็ได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิ่งไม่มีเรา มีแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะ แล้วก็ดับไป ไม่กลับมาเกิดได้อีกเลย  ซึ่งก็ให้เกิดเป็นความศรัทธาซาบซึ้งในพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า  และก็สนใจศึกษาธรรมมะต่อไปเรื่อยๆ โดยที่คุณพ่อไม่ต้องจ้างแล้ว

ถ้าผมได้มีโอกาสได้ไปมูลนิธิฯ อีกสักครั้ง  ผมจะขอไปกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับ ขออนุโมทนาสาธุครับ


Tag  ปกตูปนิสสยปัจจัย ปัจจัยให้เกิดกุศล อกุศล เหตุปัจจัย โลภะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อกุศล เป็นเหตุให้เกิดกุศล ได้ ซึ่งก็แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย และเหตุปัจจัยของสภาพธรรม มีมากมาย ไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวด้วยเท่านั้น นั่นก็ย่อมหมายถึงแสดงให้เข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงๆ แม้แต่ กุศล ที่เกิดขึ้น โดยมีอกุศลจิตเป็นปัจจัย นั้น ก็เป็นเช่นเดียวกัน อย่างเช่น ตัวอย่างคำถาม ก็แสดงถึงความเป็นเหตุปัจจัย โดยมีโลภะ ความอยาก เป็นที่ตั้ง แต่เมื่อได้ฟังไปๆ ความเข้าใจก็ค่อยๆ เจริญขึ้นได้ ขณะที่อยาก เป็น อกุศล แต่ขณะที่ฟังพระธรรมเข้าใจ เป็นกุศล โดยที่อกุศลที่เกิดแล้ว ดับไปแล้ว เป็นปัจจัย โดยเป็นปกตูปนิสสยปัจจัยให้กุศลจิตเกิดขึ้น นั่นเอง ครับ 

ขอเชิญคลิกฟังจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

อกุศลเป็นปกตูปนิสสยปัจจัยให้เกิดกุศล

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นมากๆ ครับที่ช่วยกรุณาคลายข้อสงสัยในใจให้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ