ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ฯ
 
joychorelada
วันที่  5 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31921
อ่าน  299

กราบเรียนถามค่ะ

ต้องขออภัยนะคะ ที่เกิดความสงสัยว่า เวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแล้ว ทำไมบุคคลที่ได้ฟังจะต้องกล่าวคำที่เหมือนกัน คือ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ฯ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไพเราะอย่างยิ่ง เพราะเป็นพระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ไม่มีผิดเลย เป็นคำสอนที่สอนให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของพระธรรมคำสอน ก็คือ เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกโดยตลอด และที่จะเห็นถึงความไพเราะอย่างยิ่งของพระธรรมได้ ต้องเป็นผู้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ของพระธรรม ได้ฟังและมีความเข้าใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในสมัยพุทธกาล ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความเข้าใจจากการที่ได้ฟังความจริง จึงมีการชื่นชมพระภาษิตของพระองค์ ว่า พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้น ไพเราะอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความแจ่มแจ้ง เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง เหมือนส่องประทีปในที่มืด ด้วยหมายว่าคนผู้มีจักษุ (ตา) จักเห็นรูปได้ ซึ่งทั้งหมดก็มาจากเหตุที่สำคัญคือได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ความเข้าใจถูกเห็นถูก เกิดขึ้น เพราะได้อาศัยพระธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วจะไม่ให้ชื่นชมสรรเสริญได้อย่างไร ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืด

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 5 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 6 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
yogototo
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ