เรื่องมหาศีล

 
talaykwang
วันที่  19 พ.ค. 2563
หมายเลข  31873
อ่าน  524

เรื่องของมหาศีลเป็นข้อละเว้นสำหรับพระภิกษุ อยากสอบถามว่า ถ้าเป็นกรณีคฤหัสถ์ ถือว่า เป็นเครื่องกั้นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะเห็นหมอดู ร่างทรงทุกคน มักจะพูดว่า ได้ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากทุกข์ แต่พอได้มาศึกษาธรรมะแล้ว คนละแนวทางกันเลยค่ะ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 20 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่เป็นโทษ ก็ย่อมเป็นโทษ ไม่ว่าจะเป็นใครทำก็ตาม และ สิ่งที่เป็นโทษ นั้น ไม่ใช่ที่พึ่งเลยแม้แต่น้อย การทำเดรัจฉานวิชาประการต่างๆ มีแต่ทำให้เกิดความหลงงมงาย เพิ่มอกุศล มีความติดข้อง ความไม่รู้ และความเห็นผิด เป็นต้นให้มากขึ้น ไม่ควรสนับสนุนส่งเสริมโดยประการทั้งปวง

ที่พึ่งที่แท้จริง คือ คุณความดีและความเข้าใจพระธรรม จากการได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ปัญญาก็จะนำชีวิตไปสู่คุณความดีทั้งปวง ไม่พาไปทำในสิ่งที่ผิด ไม่หันไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่ง แม้ว่าในชาตินี้จะประสบกับภัยพิภัยหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ ต่างๆ นานา ก็ไม่มีใครทำให้เลย แต่เป็นเพราะอกุศลกรรมที่ตนเองได้กระทำแล้วในอดีตถึงคราวให้ผล เมื่อมีปัญญาเข้าใจความจริง ก็จะหวั่นไหวน้อยลงตามกำลังปัญญา และก็ยิ่งจะเป็นเครื่องเตือนใจตนเองให้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ควรทำในสิ่งที่ผิด แต่ควรสะสมแต่สิ่งที่ดีงาม เท่านั้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
วันที่ 20 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 29 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ