คิดบวก

 
Kuat639
วันที่  16 เม.ย. 2563
หมายเลข  31753
อ่าน  547

คิดบวกคืออะไร ยุคปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก เมื่อชีวิตเจออุปสรรค จริงๆ แล้วการคิดบวกเป็นการมองตามความเป็นจริงหรือไม่ มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร แต่ความเห็นส่วนตัวเป็นการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักความเป็นจริง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำบรรยายเรื่องคิดบวก โดย ท่าน อ.สุจินต์

ท่าน อ.สุจินต์ ที่บอกว่าให้คิดบวก เราชินกับความไม่รู้ การคิดก็เป็นอนัตตา ก็คิดตามการสะสม จะบังคับให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไร เป็นอนัตตา เพราะเป็นธรรมทั้งนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัย ทำอะไรได้ไหม มั่นคงหรือยังว่าทำอะไรไม่ได้ จนกว่าจะเป็นสัจจญาณ มั่นคงว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

จากการสนทนาที่บ้านคุณทักษพล คุณจริยา เจียมวิจิตร 15 สิงหาคม 2558

การคิดบวก จึงเป็นการคิดตามการสะสมคิดในแง่ดีในทางโลกที่คิดกัน แต่ในทางธรรม การคิดไม่พ้นจาก จิต เจตสิก ที่ทำกิจหน้าที่ และ คิด ก็มีทั้งคิดที่ดี และ คดไม่ดี คิดดี คือ กุศลจิตเกิดขณะใด ก็คิดดีในขณะนั้น อกุศลจิตเกิดขณะใด ก็คิดไม่ดีขณะนั้น เป็นต้น

และสิ่งที่ไม่ลืม คือ ความคิดเป็นธรรม เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ สำคัญที่สุด เป็นเราที่คิด ไม่รู้ว่าเป็นธรรม เพราะฉะนั้นหนทางการดับกิเลส คือ รู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา แม้การคิดครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว ในฐานะที่ยังเป็นผู้มีกิเลส ขณะที่คิด ย่อมเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศล บ้าง ขึ้นอยู่กับการสะสมมาของแต่ละบุคคลจริงๆ ความจริง เป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ดี คือ ดี ชั่ว คือ ชั่ว ตามความเป็นจริงของสภาพธรรม ดังนั้น การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน ย่อมเป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อความรู้ความเข้าใจค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมประการต่างๆ เจริญขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน คิด ก็คิดดี เมื่อคิดดีแล้ว การกระทำทางกาย และทางวาจา ก็ย่อมจะดีด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ความเข้าใจพระธรรม จึงเกื้อกูลให้กุศลธรรมทั้งหลาย เจริญขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ครับ.

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chvj
วันที่ 18 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Somporn.H
วันที่ 20 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ