เป็นไปได้ไหมครับที่จะหยุดคิดในสิ่งที่ไม่ดี

 
กล้า
วันที่  16 เม.ย. 2563
หมายเลข  31754
อ่าน  516

ทุกวันนี้จิตใจคิดอกุศลบ่อยมาก อยากจะหยุดคิดไม่ดีแต่ทำไม่ได้ กลัวบาปกรรม มีวิธีการหยุดคิดไม่ดีไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เชิญอ่านคำบรรยายท่านอ.สุจินต์ เรื่อง ความคิดเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้

ท่าน อ.สุจินต์ คำตอบจริงๆ ก็คือว่ามีคิด จะไปบอกว่าไม่มี ไม่ได้ เพราะว่ามีคิด ใช่ไหมคะ แล้วคำถามก็คือว่าแล้วคิดเป็นอนัตตาหรือเปล่า ขั้นที่ ๑ คิดจริงหรือเปล่า คิดมีจริงๆ หรือเปล่า

ผู้ถาม คิดมีจริงๆ

ส. มีจริงๆ เป็นอนัตตาหรือเปล่า

ผู้ถาม ถ้าถามตอนนี้ ต้องบอกว่าเป็น เมื่อก่อนเราก็บอก เราคิด

ส. และอะไรเป็นอนัตตา ถ้าบอกว่าเราคิด แล้วอะไรเป็นอนัตตา

ผู้ถาม ตอนนี้คะ ที่ยังไม่เข้าใจ

ส. เมื่อกี้นี้ คิด มีจริง แล้วลองคิดว่า คิด เป็นอะไร ตอนนี้เป็นเราแล้ว เราคิด ไหนเราลองคิดสิคะ ไหนเราลองคิด ซิ

ผู้ถาม ถ้า คิด ต่อจากอันนี้

ส. นี้เห็นไหมคะ ถ้าคิดต่อ นี่ คิดแล้ว เพราะมีปัจจัยที่จะให้คิดอย่างนี้ แต่ไม่มีเราที่ไปคิดว่า เราคิดอย่างนี้

ผู้ถาม แต่ว่า เราจะคิดก็ต่อเมื่อมันมีปัจจัย ให้คิด

ส. แน่นอนคะ เพราะฉะนั้น คิดก็เป็นอนัตตาด้วย ทุกอย่างจะต้องเป็นอนัตตา แน่นอน พระพุทธเจ้า ไม่เปลี่ยนคำเลย

ผู้ถาม หมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดเองแต่ปัจจัยเป็นตัวให้คิด

. ถูกต้อง คะ

ผู้ถาม จึงไม่มีอนัตตา

ส. ลองมาคิดอย่างที่ดิฉัน คิด สิคะ ได้ไหม

ผู้ถาม อย่างไร นะคะ

ส. ลองมาคิด อย่างที่ดิฉันำลังคิด สิ ได้ไหม

ผู้ถาม ไม่ได้

ส. เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้น ของใครก็คือของคนนั้น ที่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้น แม้แต่คิด ก็เป็นอนัตตา

ผู้ถาม บังคับ ความคิดไม่ได้ ใช่ไหมครับ บังคับให้คิด คิดดี บังคับให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆ

ผู้ถาม ถ้าคิดจะบังคับก็น่าจะได้

ส. ไหนลอง

ผู้ถาม เริ่มคิดแต่สิ่งที่ดีๆ

ส. ลอง

ผู้ถาม ลองอย่างไรคะอาจารย์

ส. ลองคิด ก็บอกมาเลยคะ คิดอะไร ที่เป็นสิ่งดีๆ

ผู้ถาม อยากจะโกรธ

ผู้ถาม ไม่อยาก

ผู้ถาม ไม่อยากแล้วบังคับไม่ให้โกรธได้อย่างไร

ผู้ถาม ถ้าถามอย่างนี้ ตอบไม่ได้

ผู้ถาม เพราะโกรธ มันเกิดขึ้น กระทันหัน มันมีปัจจัยให้โกรธ เพราะฉะนั้น เราไม่โกรธ หรือเปล่า คะอาจารย์

. มีเราต่างหาก แล้วมีเราโกรธต่างหาก

ผู้ถาม เราไม่ได้โกรธ แต่มีปัจจัยทำให้เกิดอารมณ์โกรธ

ส. เพราะฉะนั้น ความโกรธนั้น ไม่ใช่เรา

ผู้ถาม ไม่ใช่เรา

ส. แล้วเราอยู่ที่ไหน

ผู้ถาม ไม่มี

ส. ไม่มีแล้วจะตอบได้หรือคะ ว่าโกรธนั้น ไม่ใช่เรา

ผู้ถาม ได้สิคะ เพราะว่าๆ สิ่งที่จะทำให้ต่อ ก็เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่เรา

ส. เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีสิ่งอื่น กับไม่ใช่เรา สิ่งอื่นนั้นไม่ใช่เรา อย่าง มีเราอยู่ แต่สิ่งนั้นไม่ใช่เรา เหมือนกับโกรธมี แต่โกรธ ไม่ใช่เรา แปลว่ามีเรากับมีโกรธ แต่โกรธนั้นไม่ใช่เรา

ผู้ถาม จริงๆ แล้วต้องไม่มีเราด้วย ใช่ไหมคะ

ส. ไม่ใช่มันไม่ต้องมี คะ มันไม่ใช่เรา อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เฉลิมพร
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เมื่อมีเหตุปัจจัยให้อกุศลเกิด อกุศลก็เกิด ยับยั้งไม่ได้ แต่เมื่อใดที่มีเหตุปัจจัยให้กุศลจิตเกิด เช่น ฟังพระธรรม เป็นต้น กุศลจิตก็เกิด ซึ่งในขณะที่กุศลจิตเกิด อกุศลใดๆ ก็เกิดขึ้นไม่ได้ นี้คือ ความเป็นจริงของสภาพธรรม ดังนั้น จึงทำอะไรไม่ได้ แต่เมื่อได้อาศัยการฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ปัญญาก็นำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงาม คุณความดีก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นคล้อยตามความเข้าใจที่ค่อยๆ เจริญขึ้น ก็ขอให้ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไป ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Dusita
วันที่ 18 เม.ย. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ