ลมที่กระทบร่างกาย
 
lokiya
วันที่  6 ม.ค. 2563
หมายเลข  31430
อ่าน  157

ลมที่กระทบร่างกายเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งใช่หรือไม่ครับ เพราะทำให้เกิดจิตรู้กระทบ

แต่ลมที่กระทบร่างกายมองอย่างไรก็ไม่เห็น

อยากเรียนถามว่าลมที่กระทบร่างกาย มีมหาภูตรูปหรือไม่

หรือมีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ


Tag  มหาภูตรูป ๔ รูปที่สามารถมองเห็นได้ รูปที่ไม่สามารถมองเห็นได้ รูปธรรม อุปายรูป
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สภาพธรรมที่เป็นรูปธรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริง แต่ไม่รู้อะไร ไม่ใช่สภาพรู้ ไม่ใช่ธาตุรู้ แต่มีจริง  ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน     สำหรับรูปธรรม  มีมากถึง  ๒๘ รูป   แต่ในบรรดารูปทั้ง ๒๘ รูปนั้น  มีเพียง ๑ รูป ที่สามารถมองเห็นได้  คือ สี หรือ สิ่งที่ปรากฏทางตา เท่านั้น  รูปนอกนั้น ไม่สามารถมองเห็นได้  เช่น  ไม่สามารถเห็นเสียงได้ ไม่สามารถเห็นกลิ่นได้  ไม่สามารถมองเห็นธาตุลมได้  เป็นต้น  และ เวลาที่รูปเกิดขึ้น  ไม่ได้เกิดเดี่ยวๆ แต่เกิดเป็นกลุ่ม  ตามควรสมุฏฐานคือที่ที่ก่อตั้งให้รูปนั้นเกิดขึ้น  แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรูปใดก็ตาม ก็จะไม่ปราศจากมหาภูตรูป ๔ ได้แก่ ธาตุดิน  ธาตุน้ำ  ธาตุไฟ และธาตุลม  และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น  ได้แก่  สี  กลิ่น  รส  และโอชา     เพราะฉะนั้น   ที่กล่าวว่าเป็น ลม ที่กระทบกาย นั้น ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมที่สามารถปรากฏทางกายได้ (โผฏฐัพพะ)     ในขณะนั้นก็มีมหาภูตรูปและอุปายรูปเกิดขึ้นเป็นไป ด้วย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ