เรื่องของความสันโดษ
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  4 ม.ค. 2563
หมายเลข  31426
อ่าน  188

เราจะมีความสันโดษในเรื่องของการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะได้อย่างไรคะ ในเมื่องานที่เราทำนั้นต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน เพื่อนฝูง สังคม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ที่เราต้องใช้ในการดำรงชีพ 


Tag  มิตรสหาย สังคม สันโดษ เพื่อน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นธรรมดาของชีวิตที่เป็นไปอย่างนั้น เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  และที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ยากที่จะพ้นไปจากอกุศล ซึ่งเกิดขึ้นเป็นไป มีเป็นปกติอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนฝูงมิตรสหาย หรือไม่ก็ตาม สิ่งที่สำคัญ คือ ความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา   

ชีวิตคฤหัสถ์โดยส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการประกอบอาชีพการงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ อันจะเป็นเครื่องประคับประคองให้ชีวิตเป็นไปอย่างไม่เดือดร้อน  ซึ่งเป็นชีวิตปกติของคฤหัสถ์ ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติเลย และ แม้ในการทำงาน โอกาสของกุศล ก็มีได้ เช่น มีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น   

สำหรับเรื่องของสันโดษ เป็นเรื่องของการขัดเกลาความติดข้องต้องการ เป็นเรื่องของความยินดีในสิ่งของที่มีอยู่ ยินดีในสิ่งของของตน และยินดีตามสมควร ไม่กระทำทุจริตกรรม  ความเข้าใจพระธรรม ก็จะคอยอุปการะเกื้อกูลให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร  ไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  แม้ในการประกอบอาชีพการงาน ก็เป็นไปอย่างสุจริต  ครับ   

... อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 6 ม.ค. 2563

กราบขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ