อวินิพโภครูป 8

 
joychorelada
วันที่  30 พ.ย. 2562
หมายเลข  31336
อ่าน  1,694

กราบเรียนถามค่ะ

เคยได้ยินมาว่า นามรูปปริจเฉทญาณ ต้องเห็นวิสยรูป ๗ แยกขาดจากกันหมดด้วย แล้ว อวินิพโภครูป ๘ แยกกันไม่ได้เลย ก็ขัดแย้งกัน กรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 1 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งความแยกขาดจากกันของนามธรรมและรูปธรรม ทีละอารมณ์ โดยสภาพความเป็นอนัตตา

ส่วน อวินิพโภครูป แสดงถึงความเป็นจริงของรูปธรรม ซึ่งเวลาที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดเพียงรูปเดียว แต่เกิดเป็นกลุ่ม ซึ่งกลุ่มของรูปเล็กที่สุด จะมีรูปรวมกัน ๘ รูป (ขาดรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้) ไม่มีกลุ่มของรูปที่เล็กกว่านี้แล้ว คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม สี กลิ่น รส และโอชา รูป ทั้ง ๘ รูปนี้ เรียกว่า อนิวินิพโภครูป ๘ เพราะเป็นรูปที่แยกไม่ได้ กล่าวคือ ขาดไม่ได้ หมายความว่า เมื่อใดที่มีรูปหนึ่งรูปใดที่เป็นมหาภูตรูปเกิด มหาภูตรูป ๔ แยกไม่ได้แล้ว จะขาดไปสักหนึ่ง ก็ไม่ได้ ต้องครบ ๔ และในที่ที่มีมหาภูตรูป ๔ ก็ต้องมีสี มีกลิ่น มีรส มีโอชา (ซึ่งไม่ใช่มหาภูตรูป แต่อาศัยมหาภูตรูปเกิด) รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย จึงใช้คำว่า แยกไม่ได้ นั่นเอง

ซึ่งเมื่อปัญญาระดับที่เป็นวิปัสสนาญาณ เกิด ก็สามารถประจักษ์แจ้งความเป็นรูปธรรม แต่ละรูป ตามความเป็นจริงได้ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 6 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Witt
วันที่ 30 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ