ภาพธรรมเตือนใจ...สิ่งที่ควรใส่ใจที่สุดในชีวิต ไม่ใช่คิดเรื่องคนอื่น
 
paderm
paderm
วันที่  16 พ.ย. 2561
หมายเลข  30254
อ่าน  1,475

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

สิ่งที่ควรใส่ใจที่สุดในชีวิต ไม่ใช่คิดเรื่องคนอื่น

ท่าน อ.สุจินต์..ทุกคนต้องตายแน่ แต่ว่าจะเร็วหรือช้า นั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัย  เพราะฉะนั้น ก็โลกไหนที่ควรจะพิจารณา ที่จะวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ถ้าเรามัวสนใจเรื่องโลกอย่างที่ชาวโลกสนใจ ประโยชน์มากหรือน้อย หรือไม่มีประโยชน์เลย หรือได้ประโยชน์อะไร นอกจากวิจัยด้วยโลภะ โทสะ แต่ว่าไม่ใช่ด้วยปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจโลกในวินัยของพระอริยะ  เพราะว่าโลกจริงๆ ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าไม่มีทั้งหมดนี้ โลกใดๆ ก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เวลาที่โลกปรากฏ ให้ทราบว่ามีเหตุที่จะให้โลกปรากฏก็คือ เมื่อมีการเกิดของจิต

     เพราะฉะนั้น ถ้าจะวิเคราะห์โลกจริงๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตที่มีอยู่สั้นมาก ก็คือ ควรที่จะได้วิเคราะห์เรื่องของสภาพธรรมะ มากกว่าที่จะวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบัน

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
patchaneechanpen
patchaneechanpen
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
patchaneechanpen
patchaneechanpen
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 16 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
มกร
มกร
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ