สิ่งที่ควรใส่ใจที่สุดในชีวิต ไม่ใช่คิดเรื่องคนอื่น
 
paderm
paderm
วันที่  16 พ.ย. 2561
หมายเลข  30254
อ่าน  1,591

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

สิ่งที่ควรใส่ใจที่สุดในชีวิต ไม่ใช่คิดเรื่องคนอื่น

ท่าน อ.สุจินต์..ทุกคนต้องตายแน่ แต่ว่าจะเร็วหรือช้า นั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัย  เพราะฉะนั้น ก็โลกไหนที่ควรจะพิจารณา ที่จะวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ถ้าเรามัวสนใจเรื่องโลกอย่างที่ชาวโลกสนใจ ประโยชน์มากหรือน้อย หรือไม่มีประโยชน์เลย หรือได้ประโยชน์อะไร นอกจากวิจัยด้วยโลภะ โทสะ แต่ว่าไม่ใช่ด้วยปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจโลกในวินัยของพระอริยะ  เพราะว่าโลกจริงๆ ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าไม่มีทั้งหมดนี้ โลกใดๆ ก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เวลาที่โลกปรากฏ ให้ทราบว่ามีเหตุที่จะให้โลกปรากฏก็คือ เมื่อมีการเกิดของจิต

เพราะฉะนั้น ถ้าจะวิเคราะห์โลกจริงๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตที่มีอยู่สั้นมาก ก็คือ ควรที่จะได้วิเคราะห์เรื่องของสภาพธรรมะ มากกว่าที่จะวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบัน

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
patchaneechanpen
patchaneechanpen
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
patchaneechanpen
patchaneechanpen
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 16 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
มกร
มกร
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ