เป็นคนใจร้อน โมโหแรง ทิฐิเยอะ แก้ไขยังไงดีคะ
 
ochay007
ochay007
วันที่  29 ก.ค. 2561
หมายเลข  29955
อ่าน  289

ตามหัวข้อค่ะ เป็นคนไม่ยอมใคร ทิฐิเยอะ แม้กับคนทีเรารัก และเขาก็รักเรามาก ทั้งสามี พ่อแม่ และครอบครัวค่ะ

อยากปรับปรุงตัวค่ะ 

ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติ บทสวดมนต์ หรือ การนั่งสมาธิ หรือ วิธีอะไรก็แล้วแต่ค่ะ 

อยากเปลี่ยนตัวเองมากค่ะ 

ขอบพระคุณมากๆค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ก.ค. 2561 17:32 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 แต่ละบุคคลก็มากไปด้วยอกุศลด้วยกันทั้งนั้น  ไม่ว่าเราหรือบุคคลอื่นก็ตาม  เมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้ว ก็จะค่อย ๆ เห็นว่าขณะจิตที่เป็นไปในแต่ละวันนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปด้วยโลภะบ้าง โทสะ บ้าง หรือ ถ้าไม่เป็นโลภะหรือโทสะ ก็เป็นโมหะ ตลอดเวลาที่จิตไม่เป็นไปในการให้ทาน ไม่ได้เป็นไปในการรักษาศีล  และไม่มีการอบรมเจริญปัญญา จากการฟังธรรมบ้าง  สนทนาธรรมบ้าง เป็นต้น จิตก็จะเป็นอกุศลโดยส่วนใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ที่อกุศลจิตจะเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคล ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อาจจะติดข้องมาก ๆ  ก็ได้ อาจจะ โกรธมาก ๆ   ก็ได้  เพราะยังไม่ได้ดับกิเลส นั่นเอง  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความเป็นจริงของสภาพธรรม ได้ว่าธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริง ๆ 

การขัดเกลาอกุศล  ไม่ใช่ด้วยการประพฤติปฏิบัติผิด ด้วยความอยากความต้องการด้วยความเป็นตัวตน  แต่ด้วยความเข้าใจพระธรรม และ ความดีประการต่างๆ เกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้น    จึงขอให้ตั้งต้นฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ส.ค. 2561 15:46 น.

มีแต่พระธรรมเท่านั้นที่จะเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้  ต้องฟังธรรมะมาก ๆ  ฟังทุกๆวัน  จนกว่าวันหนึ่งสติเกิดก็รู้ว่าแม้อกุศลที่เกิดก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 6 ม.ค. 2562 05:41 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ