ภาพธรรมเตือนใจ..วันอาสาฬหบูชา สิ่งที่ชาวพุทธควรระลึกถึง คือ ปัญญาและศึกษาพระธรรม
 
paderm
paderm
วันที่  24 ก.ค. 2561
หมายเลข  29944
อ่าน  1,339

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันอาสาฬหบูชา สิ่งที่ชาวพุทธควรระลึกถึง คือ ปัญญาและศึกษาพระธรรม

ท่าน อ.สุจินต์...สำหรับวันอาสาฬหบูชานะคะ เราก็คิดถึงท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ แต่เราไม่ได้ระลึกถึงปัญญา และไม่ได้คิดถึงปัญญาของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะสมมาจากที่ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมเลย จนกระทั่งพอได้ฟังธรรมนะคะ ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส และ ธรรมนั้นก็ปรากฎกับท่าน ปัญญาที่ท่านได้สะสมมาแล้ว ขณะที่ท่านได้ฟังก็สามารถเข้าถึงความจริง ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรม จึงรู้ว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟัง ไม่มีการสะสมปัญญาเพิ่มขึ้น ไม่มีทางที่จะเข้าใจคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา หรือว่า สังขารธรรมทั้งหลาย ไม่เที่ยง เป็นทุข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา คือแต่ละคำต้องแยกละเอียดและกำลังหมายถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ จากปัญญาที่ไม่เคยรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ก็เริ่มมีความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอน ไม่ว่าในกาลใด  สิ่งที่เปฺ็นจริงก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้น

จากการสัมภาษณ์ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ทางสถานีวิทยุ กทม. AM 873
โดย คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล วันที่ 24 ก.ค.2561

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 24 ก.ค. 2561 19:46 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 24 ก.ค. 2561 19:49 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 24 ก.ค. 2561 20:06 น.

ขอน้อมกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 24 ก.ค. 2561 20:17 น.

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 24 ก.ค. 2561 20:42 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 24 ก.ค. 2561 20:59 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ,

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 24 ก.ค. 2561 21:01 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ,

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 24 ก.ค. 2561 21:03 น.
กราบขอบพระคุณ อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
papon
วันที่ 24 ก.ค. 2561 21:21 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
panasda
วันที่ 25 ก.ค. 2561 04:55 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 25 ก.ค. 2561 12:15 น.

กราบท่านอ.สุจินต์

กราบอนุโมทนาในทุกกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
missaran
missaran
วันที่ 27 ก.ค. 2561 22:01 น.

กราบอนุโมทนา สาธุ ๆ ๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วิริยะ
วันที่ 28 ก.ค. 2561 12:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 29 ก.ค. 2561 14:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ