ภาพธรรมเตือนใจ..วันอาสาฬหบูชา สิ่งที่ชาวพุทธควรระลึกถึง คือ ปัญญาและศึกษาพระธรรม
 
paderm
paderm
วันที่  24 ก.ค. 2561
หมายเลข  29944
อ่าน  1,439

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันอาสาฬหบูชา สิ่งที่ชาวพุทธควรระลึกถึง คือ ปัญญาและศึกษาพระธรรม

ท่าน อ.สุจินต์...สำหรับวันอาสาฬหบูชานะคะ เราก็คิดถึงท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ แต่เราไม่ได้ระลึกถึงปัญญา และไม่ได้คิดถึงปัญญาของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะสมมาจากที่ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมเลย จนกระทั่งพอได้ฟังธรรมนะคะ ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส และ ธรรมนั้นก็ปรากฎกับท่าน ปัญญาที่ท่านได้สะสมมาแล้ว ขณะที่ท่านได้ฟังก็สามารถเข้าถึงความจริง ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรม จึงรู้ว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟัง ไม่มีการสะสมปัญญาเพิ่มขึ้น ไม่มีทางที่จะเข้าใจคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา หรือว่า สังขารธรรมทั้งหลาย ไม่เที่ยง เป็นทุข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา คือแต่ละคำต้องแยกละเอียดและกำลังหมายถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ จากปัญญาที่ไม่เคยรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ก็เริ่มมีความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอน ไม่ว่าในกาลใด  สิ่งที่เปฺ็นจริงก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้น

จากการสัมภาษณ์ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ทางสถานีวิทยุ กทม. AM 873
โดย คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล วันที่ 24 ก.ค.2561

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 24 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 24 ก.ค. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 24 ก.ค. 2561

ขอน้อมกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 24 ก.ค. 2561

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 24 ก.ค. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 24 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ,

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 24 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ,

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 24 ก.ค. 2561
กราบขอบพระคุณ อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
papon
วันที่ 24 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
panasda
วันที่ 25 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 25 ก.ค. 2561

กราบท่านอ.สุจินต์

กราบอนุโมทนาในทุกกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
missaran
missaran
วันที่ 27 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนา สาธุๆ ๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วิริยะ
วันที่ 28 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 29 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ