จิตกับสมอง
 
นฤมน
วันที่  29 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29865
อ่าน  529

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง

มีข้อสงสัยค่ะ จิตกับสมอง ตามความเข้าใจจากการฟังไม่ทราบเข้าใจถูกหรือไม่คะ

จิตเกิดขี้นดับไปตลอดวันตลอดคืน จิตรับรู้ความรู้สึก รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง เช่น เย็น ร้อน อ่อนแข็ง เหมือนว่าจิตเป็นผู้สั่งสมอง ความฉลาด ความโง่ ความดี ความชั่ว เกิดจากจิต การที่กายทำอะไร คิดอะไร เกิดจากสมอง หรือ ทุกอย่างเกิดจากจิต คะ ปัญญากับความฉลาด ความหมายก็ต่างกัน คนฉลาดไม่ได้ความหมายว่าต้องมีปัญญา คนที่มีปัญญาเป็นคนฉลาด ถูกต้องไหมคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่กล่าวว่าเป็น สมอง นั้น ก็ต้องเป็นธรรม ที่เป็นรูปธรรม มีการเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรเลย เมื่อจับต้องก็มีเพียงแข็งหรืออ่อน ในเมื่อเป็นสภาพไม่รู้อะไร ก็คิดนึกอะไรไม่ได้

ส่วนจิตเป็นนามธรรม เป็นสภาพรู้อารมณ์ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ เป็นคนละส่วนกันกับสมองอย่างสิ้นเชิง จิตไม่ได้ทำงานให้สมอง สมองไม่ได้ทำงานให้จิต แต่ละหนึ่งๆ ล้วนเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

จิตเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะ มีที่อาศัยให้จิตนั้นเกิดขึ้น รูปอันเป็นที่อาศัยให้จิตเกิดขึ้น เรียกว่า วัตถุรูป วัตถุรูป เป็นรูปธรรมอันเป็นที่เกิดของจิต ตามควรแก่จิตประเภทนั้นๆ มี ๖ ประเภท ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ หทยวัตถุ เพราะในภูมิที่มีรูป จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยจะต้องเกิดที่วัตถุรูป ไม่ได้เกิดนอกรูปเลย แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ

เพราะฉะนั้นสมองเป็นรูป คิดไม่ได้ แต่จิตคิดได้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

รูป ไม่รู้อะไร จึงคิดไม่ได้ สภาพที่คิด ต้องเป็นนามธรรม เท่านั้น ความเป็นจริงของสภาพธรรม ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น สำคัญที่การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ มั่นคงในความจริง และสิ่งที่มีจริงที่ควรรู้ควรเข้าใจ นั้น มีมาก ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงๆ ในชีวิตประจำวัน นามธรรม ก็มีจริงในชีวิตประจำวัน รูปธรรมก็มีจริงในชีวิตประจำวัน แต่ไม่รู้ จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม ดังนั้น จะขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยทีเดียว ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
นฤมน
วันที่ 2 ก.ค. 2561

กราบขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 ก.ค. 2561

การคบสัตบุรุษ การฟังธรรมะ การพิจารณาธรรมะ ทำให้เกิดปัญญา และปัญญารู้ว่ากุศลควรเจริญ อกุศลควรละ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 4 ก.ค. 2561

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 5 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
doungjai
วันที่ 5 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ