Print 
ถ้าเราปกป้องผู้หญิงไม่ให้ถูกข่มขืน ถือว่าเป็นสิ่งควรทำหรือเปล่าครับ
 
Wasutorn
Wasutorn
วันที่  3 พ.ค. 2561
หมายเลข  29716
อ่าน  258

พอดีผมกำลังทำแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ ซึ่งจะคอยให้ข้อมูลสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกข่มขืน

ถ้าผมสร้างแอพขึ้นมาได้สำเร็จ แล้วคอยเตือนผู้หญิงไม่ให้ไปสถานที่ที่เสี่ยง

จะถือว่าเป็นการขัดกฎของธรรมหรือเปล่าครับ

เช่น ชาติก่อนเขาไปข่มขืนคนอื่น แต่ชาตินี้ผมทำแอพขึ้นมาช่วยไม่ให้กรรมตามเขาทัน

(กันไม่ให้เขาถูกข่มขืน)

 

และสุดท้ายนี้ การปกป้องคนอื่นเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเปล่าครับ เมื่อทุกคนเคยทำกรรมไม่ดี ยังไงสักวันต้องถูกทำร้ายอยู่แล้ว


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 พ.ค. 2561 15:30 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดี เกิดจากจิตที่ดี ซึ่งการที่ใครจะรับอันตรายจากสิ่งใด ก็เพราะกรรมของบุคคลนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่ยอมรับว่าเป็นกรรมและผลของกรรม แล้ว จะไม่ทำอะไรเลย เพราะ ก็มีการกระทำที่ดี มีประโยชน์ที่จะทำให้บุคคลอื่นรอด ปลอดภัยได้ ก็เพราะอาศัย เหตุปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ไม่ใช่เพียง กรรมอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น การสร้างสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนอื่น และ เมื่อผลคือ สิ่งเหล่านั้น ทำให้คนอื่นพ้นภัยได้ ก็เพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุใกล้แต่เหตุไกลก็ไม่พ้นจากกรรรม เพราะฉะนั้น การกระทำดี สิ่งที่ดี ช่วยเหลือ ในอุปกรณ์ วิธีการใด วิธีการหนึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 พ.ค. 2561 17:26 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า ใครทำกรรมอะไรมาบ้าง และกรรมที่ทำมา ในอดีตที่ผ่านมาจะให้ผลเมื่อใด   ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นเมตตาของเราได้เลย  เมตตา คือ ความเป็นมิตร เป็นเพื่อน มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังร้ายต่อกัน ซึ่งเป็นกุศลธรรมที่ควรอบรมเจริญให้มีขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมตตา ไม่เคยเป็นโทษแก่ใคร ๆ เลยทั้งสิ้น ยิ่งผู้มีศิลปะ มีความสามารถ และมีจิตใจน้อมไปในกุศล  ศิลปะ ความสามารถนั้นๆ ยังสามารถทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่น ได้ ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 8 พ.ค. 2561 06:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 9 พ.ค. 2561 09:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 11 พ.ค. 2561 10:37 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 13 พ.ค. 2561 22:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
thilda
วันที่ 13 พ.ค. 2561 23:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2561 14:20 น.

ความดีไม่ว่าใครทำเป็นสิ่งที่ดี   แต่ดีที่สุดคือการเข้าใจธรรมด้วย เพราะนอกจากจะช่วยคนอื่นให้พ้นภัยแล้วก็ยังช่วยให้เขาเกิดปัญญาด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ