สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  15 มี.ค. 2561
หมายเลข  29576
อ่าน  1,022

 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๗๗๔ ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๖๐ นอกจากนั้น คุณสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ สามีของคุณวรรณวิไล เชาวน์ธาดาพงศ์ (ตุ๊กแก) สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๐๕๐  ยังได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

คุณสมศักดิ์และคุณวรรณวิไล (ตุ๊กแก) เชาวน์ธาดาพงศ์
(ภาพโดย คุณวันชัย ภู่งาม)

- ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร จากสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา - ช่างศิลป์ 2541
- รางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 2545
- เข็มเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อประชาชน จากจังหวัดสุพรรณบุรี 2545
- นักศึกษาเก่าดีเด่น (ด้านส่งเสริมสังคม) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
- BCC ดีเด่น รางวัลอารีย์ เสมประสาท จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2557
- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2559
- รางวัล “วัฒนคุณากร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรม 2560

คุณสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ เป็นตัวอย่างของผู้ทำดีและศึกษาพระธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 16 มี.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 16 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 17 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 17 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Boonyavee
วันที่ 17 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
papon
วันที่ 17 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 17 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
dron
วันที่ 22 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 26 มี.ค. 2561

สุดยอดเลยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
วันที่ 7 เม.ย. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 พ.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ