Print 
ภิกษุเเอบถ่ายภาพ
 
เกียรติศักดิ์
เกียรติศักดิ์
วันที่  9 มี.ค. 2561
หมายเลข  29554
อ่าน  128

ภิกษุเเอบถ่ายภาพ ขโมยถ่าย จะใช้คำนี้ได้ไหมครับในที่เขาหวงห้ามไว้เช่นพิพิธภัณฑ์ เเละในที่ต่างๆ

อย่างนี้จัดว่าเป็นการลักทรัพย์ได้หรือไม่ครับ พึงต้องอาบัติอวหารอทินาทานสิกขาบทอย่างไรบ้างครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 มี.ค. 2561 09:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุเป็นเพศที่สละอาคารบ้านเรือน สละทุกสิ่งออกบวช ทิ้งการกระทำอย่างเพศคฤหัสถ์แล้ว ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ไม่ควรอย่างยิ่งที่พระจะมีมือถือ จะมาถ่ายรูปในที่ต่างๆ นั่นก็ไม่ต่างจากความเป็นคฤหัสถ์เลย เพราะฉะนั้นประเด็นจึงไม่ใช่เป็นการลักขโมยหรือไม่ แต่เป็นการประพฤติไม่เหมาะควรของการเป็นเพศพระภิกษุที่มีการถ่ายรูป มีกล้อง มีมือถือ ครับ เพราะถ้าอยากทำแบบคฤหัสถ์อย่างนั้น ก็สึกมาเป็นคฤหัสถ์ ไม่มีโทษ และ ไม่เป็นการทำลายศรัทธาของญาติโยมและทำลายตนเองต้องอาบัติ อาบัติที่ไม่เห็นโทษ ปลงไม่ตก เมื่อตายจากความเป็นเพศพระภิกษุ ย่อมมีอบายภูมิเป็นที่หวังได้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มี.ค. 2561 12:57 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ