Print 
ความเข้าใจ
 
sasha
sasha
วันที่  9 มี.ค. 2561
หมายเลข  29555
อ่าน  198

ถ้าเข้าใจในธรรมะเป็นอย่างดี แต่ปฏิบัติตามได้ไม่มากนัก และตรงกันข้ามไม่กล้าแสดงความสำนึกผิดในเวลาที่พลาดพลั้ง 

และเป็นบุคคลที่มองสิ่งต่างๆไม่ทะลุหรือเข้าใจอะไรได้ยาก และเข้าใจผิด ในเวลาที่ผู้อื่นพยายามจะสื่อสารบางอย่างในแง่บวก แต่คนเหล่านั้นกลับคิดไปในแง่ลบ 

ถ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างจะช่วยให้ศึกษาหรือเข้าใจธรรมะที่เป็นของจริงได้ง่าย และธรรมะจะช่วยเพิ่มพูนให้มีสติปัญญามากขึ้นไปด้วยไช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 มี.ค. 2561 09:01 น.

ขอนอบน้อมแ่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

แต่ละคนก็แต่ละหนึ่งตามการสะสมมาที่ไม่เหมือนกันเลย และธรรมทั้งหลายก็เป็นอนัตตา ไม่สามารถบังคับบัญชาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้น งานที่สำคัญที่สุด คือ การขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นสำคัญ และ ศึกษาพระธรรม เข้าใจพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเอง ส่วนผู้อื่นก็ตามการสะสมของแต่ละคน เพราะ พระธรรมไม่สาธารณะเลย ครับ

ไม่พึงพิจารณาคนอื่นพึงพิจารณาตนเอง [เรื่องปาฏิกาชีวก]

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ภาค ๒ ตอน ๒-หน้าที่ 62

      "บุคคลไม่ควรทำคำแสยงขนของคนเหล่าอื่นไว้ในใจ,  ไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของคนเหล่าอื่น,       พึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของตนเท่านั้น."

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มี.ค. 2561 12:54 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคน เป็นแต่ละหนึ่ง ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ก็มีแต่ธรรมเท่านั้น ไม่มีสัตว์ บุคคลตัวตนเลย   ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็เป็นธรรมดาที่จะมีความประพฤติเป็นไปตามอำนาจของกิเลส ซึ่งก็เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ว่าใครทั้งสิ้น   แต่ละคนจึงมีความประพฤติเป็นไปตามการสะสม ไม่เหมือนกันเลย  ควรอย่างยิ่งที่จะมีความมั่นคงในความเป็นจริงของการสะสมของแต่ละคน

สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งในชีวิตไม่ใช่อกุศลธรรม ไม่ใช่มัวแต่ไปคิดว่าทำไมคนอื่นคนมองเราอย่างนั้นอย่างนี้   ทำไมคนอื่นทำไม่ดีกับเรา เป็นต้น  ก็มั่นคงในเหตุในผล  ทุกอย่างที่เกิดขึ้น  ล้วนเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย  แล้วเพิ่มพูนคุณความดีในชีวิตประจำวัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจธรรม    ก็ทำให้เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดี   ไม่ว่าคนอื่นเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร ใจเรา สามารถเป็นกุศลได้ไหม  มีเมตตา กับเขาได้ไหม  นี้แหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์    ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
sasha
sasha
วันที่ 13 มี.ค. 2561 10:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

ได้ความรู้ในธรรมะจากท่านผู้รู้

และจะศึกษาไปเรื่อยๆค่ะ 

ขอบพระคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
thilda
วันที่ 13 มี.ค. 2561 14:33 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 13 มี.ค. 2561 16:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 14 มี.ค. 2561 07:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ