ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กฤตบุญ รณรื่น

 
kanchana.c
วันที่  6 มี.ค. 2561
หมายเลข  29544
อ่าน  2,021

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤตบุุญ รณรื่น สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ลำดับที่ ๒๓๓๓ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ กรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ ซึ่งอาจารย์กฤตบุญ (ปิยะ) รณรื่น เป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๒ ผู้ประพันธ์เพลง "จามจุรีประดับใจ" และท่านได้ตอบแทนพระคุณของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

(อาจารย์กฤตบุญ รณรื่น และ ลูกชาย)

อาจารย์กฤตบุญ เป็นสมาชิกชมรมบ้านธัมมะที่มีศรัทธาในการศึกษาพระธรรม และมีความเคารพในท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างสูง และเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในการประพันธ์คำร้อง ทำนอง บรรเลงดนตรี และขับร้อง ท่านจึงได้ประพันธ์เพลงธัมมะ ที่ไพเราะซาบซึ้งเป็นประโยชน์เตือนใจไว้หลายเพลง เช่น เพลงเวลากับชีวิต ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพลงกตเวทิตา และเพลงชาวพุทธ เป็นต้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
s_sophon
วันที่ 6 มี.ค. 2561

ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์กฤตบุญ รณรื่น ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
วันที่ 6 มี.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nantafongchan
วันที่ 6 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
วันที่ 6 มี.ค. 2561

เพลงเพราะมากจริงๆ ค่ะ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กฤตบุญ รณรื่น ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chvj
วันที่ 7 มี.ค. 2561

ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์กฤตบุญ รณรื่น ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
p.methanawingmai
วันที่ 7 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีในผลของคุณงามความดี ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 7 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 7 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
วันที่ 9 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
panasda
วันที่ 26 มี.ค. 2561

ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
วันที่ 26 มี.ค. 2561

ยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
orawan.c
วันที่ 24 พ.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ