Print 
อดทนที่จะเข้าใจธรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  31 ต.ค. 2560
หมายเลข  29282
อ่าน  1,091

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประมวลสาระสำคัญ
จากการสนทนาพิเศษ
เรื่อง ความเสียหายที่เกิดจากสำนักปฏิบัติ

ที่บ้านคุณทักษพล - คุณจริยา เจียมวิจิตร
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

-----------------------

(ภาพขณะสนทนา)

(ผู้เข้าร่วมฟัง)

(ทีมงานที่บันทึกการถ่ายทำการสนทนาในครั้งนี้)

 

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงรักษาโรคที่กำลังเป็น คือ โรคความไม่รู้ โรคกิเลส โรคอกุศลทุกประเภท ด้วยยา คือ พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง

~คุณหมอที่เข้าใจพระธรรม ก็รักษาทั้ง ๒ โรค คือโรคทางด้านร่างกาย และโรคที่เกิดจากความไม่รู้ด้วยการช่วยให้เขา(ซึ่งเป็นผู้ป่วย)ได้เข้าใจถูกต้อง

~เมื่อมีปัญญาแล้วก็เห็นประโยชน์ของความอดทน เพราะถ้าไม่มีความอดทนแล้วสิ่งที่ยากลำบากจะสำเร็จได้ไหม อดทนที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไร อดทนที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ถ้าไม่มีความอดทน จะไม่มีทางเข้าใจพระปัญญาคุณและพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้เลย ด้วยเหตุนี้ การฟังพระธรรมแต่ละครั้ง อดทนที่เป็นกุศล เพราะเห็นว่าแทนที่จะไปอดทนทำธุรกิจอื่นๆ ก็อดทนที่จะเข้าใจธรรม เพราะเห็นคุณอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความเข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว่าจะทรงแสดงแต่ละคำให้เรารู้จากการที่ได้ทรงตรัสรู้ เราก็ต้องรู้ว่าพระองค์ทรงอดทนนานเท่าไหร่ แล้วเราจะต้องอดทนนานเท่าไหร่ที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้อง ไม่ใช่คิดเอง ไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ชวนกันทำสิ่งซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ลบหลู่ คือ ไม่รู้คุณ แล้วยังทำลายคุณของผู้มีคุณให้หมดไป ลบหลู่ใครก็กระทำคุณของเขาให้หมดไปโดยการลบหลู่ของตน คุณเป็นของเขาแต่ผู้ลบหลู่ก็ยังไปคิดว่าตัวเองจะไปทำลายคุณของผู้มีคุณให้หมดไป ด้วยความไม่รู้ ด้วยกิเลส, ถ้าใครมีคุณ เราก็ต้องกล่าวสรรเสริญ คนที่ทุกคนสรรเสริญทั้งเมือง ทั้งประเทศ ทั้งโลก ก็คือผู้ที่ทรงคุณ ผู้ที่มีคุณความดี แสดงว่าคุณความดีเป็นที่สรรเสริญ แต่ถ้าใครก็ตามทำคุณของผู้อื่นให้หมดไป ก็คือ ลบหลู่เหมือนกับเขาไม่มีคุณเลย

~ความผิดของผู้ที่ไม่เข้าใจพระธรรม ช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา   ทั้งนั้น เพราะเหตุว่า ไม่ได้เข้าใจพระธรรม

~พอใจแล้วก็แสวงหา เหนื่อยยากปานใดก็แล้วแต่ ไม่รู้เลยว่าเดือดร้อนแค่ไหน พอได้มาแล้วก็มีความติดข้องในสิ่งนั้น แต่ก็ต้องจากพลัดพรากสิ่งนั้นไป เพราะฉะนั้น ประโยชน์อะไรจากความที่ไม่ได้ติดข้องแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นให้ติดข้อง และเพียงให้ติดข้องเกิดขึ้นปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไป แต่ความติดข้องนั้นยังอยู่สะสมอยู่ในจิต พอที่จะทำให้เกิดความติดข้องในสิ่งอื่นต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ

~อยากเมื่อไหร่ เป็นทุกข์เมื่อนั้น

~ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ช่วยให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย

~นับถือพระธรรม ก็ต้องศึกษาพระธรรม

~ถ้าพฤติกรรมทั้งหมด เหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ ต่างกันแต่เพียงจีวร ผ้าที่ใส่ คนนั้นก็ไม่ใช่พระภิกษุ เพราะพฤติกรรม คือ คฤหัสถ์

~คนที่เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้น ไปเพื่ออะไร เพื่อฟังพระธรรม ฟังคำแต่ละคำให้เกิดปัญญาความเข้าใจถูกของตนเอง เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของตนเองในคำแต่ละคำที่ได้ฟัง

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงมอบหมายให้พุทธบริษัทหนึ่งพุทธบริษัทใดเป็นผู้ที่รักษาคำสอนของพระองค์ แต่ต้องเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกคน

~ถ้าไม่เข้าใจธรรม จะมีธรรมเป็นที่พึ่งได้ไหม (ไม่ได้)

~โรคไม่รู้ จะค่อยๆหายไปได้ ก็ต่อเมื่อความรู้เกิดขึ้น ความไม่รู้จึงจะค่อยๆหมดไป

~จะหายโรค ต่อเมื่อมีผู้ที่บอกว่า นี่เป็นโรค และวิธีรักษาโรคคืออย่างไร

~คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำ เป็นยารักษาโรคกิเลส

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ทุกสิ่ง เพราะฉะนั้น คำของผู้ที่ทรงตรัสรู้        ก็สามารถที่จะทำให้คนฟัง เกิดความเข้าใจถูกต้องได้ รู้ตามได้

~ฟังพระธรรม ด้วยความเคารพ ทุกคำ ละเอียดลึกซึ้ง อย่างยิ่ง จะไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~คำว่า "สำนักปฏิบัติ หรือ สำนักวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรม ทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนา"  คำนี้ เป็นยารักษาโรคหรือเปล่า? เป็นยารักษาโรคอยากได้ รักษาโรคไปแล้วก็ไม่รู้อะไร เพราะอยากจะไปนั่งไปนอน ไม่มีการที่จะเข้าใจธรรม ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โรคนี้ ร้ายแรงมาก เพราะว่า ถ้ามีความเห็นผิดในชาตินี้ คิดหรือว่าเฉพาะในชาตินี้  ความเห็นผิดเพิ่มขึ้นทุกชาติ หันหลังให้พระสัทธรรม  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ ณ พระวิหารหนึ่งพระวิหารใด ก็ไม่ไปเฝ้า  ไม่แม้แต่จะคิดฟังธรรม

~ถ้ามีความเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น โลกเจริญแน่ เพราะคุณความดี

~ถ้าไม่เข้าใจธรรม ก็จะไม่รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก ก็เชื่อ  ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรม เขาว่าอะไร  ก็เชื่อเขา

~เป็นชาวพุทธที่เคารพในพระรัตนตรัย จะฟังคำของใคร นอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~โทษของผู้ที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหน ไม่ใช่เห็นผิดเฉพาะตน แต่ยังแพร่กระจายความคิดเห็นที่ผิดๆ ให้คนอื่นหลงทาง เท่ากับเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~การศึกษาธรรม เป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเห็นคุณของทุกคำที่พระองค์ตรัส.

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 31 ต.ค. 2560 20:56 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 พ.ย. 2560 00:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 1 พ.ย. 2560 01:44 น.

การศึกษาธรรม เป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเห็นคุณของทุกคำที่พระองค์ตรัส.

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน. ค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 1 พ.ย. 2560 04:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 1 พ.ย. 2560 05:45 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มกร
มกร
วันที่ 1 พ.ย. 2560 07:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
yanong89
yanong89
วันที่ 1 พ.ย. 2560 12:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 1 พ.ย. 2560 13:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่งและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 1 พ.ย. 2560 18:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 1 พ.ย. 2560 23:36 น.

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 พ.ย. 2560 09:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
archanaiausdorn
archanaiausdorn
วันที่ 4 พ.ย. 2560 10:58 น.

ผู้รักตน หวังคุณอันใหญ่ ตามระลึกถึงพระพุทธศาสนา พึงเคารพระสัทธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 7 พ.ย. 2560 15:42 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 8 พ.ย. 2560 15:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
s_sophon
วันที่ 8 พ.ย. 2560 22:05 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ