ธรรมเอก หมายถึงอะไร

 
Sommaart
วันที่  27 ก.พ. 2550
หมายเลข  2926
อ่าน  3,671

พบคำว่า "ธรรมเอก" ผุดขึ้น ในพระไตรปิฎกมากมาย อยากทราบว่าหมายถึงอะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ก.พ. 2550

คำว่า "ธรรมเอก" ในพระสูตรมีความหมายหลายอย่าง ภาษาบาลีว่า เอกธมฺม คือ ธรรม อย่างหนึ่ง ในบางแห่งหมายถึงเอกัคคตา (สมาธิ) เช่นในทุติยฌาน ในบางแห่งหมายถึง สติปัฏฐาน ฯลฯ

เชิญคลิกอ่าน ...

เอโกทิภาวศัพท์ ... ธรรมเอก [มหาวิภังค์]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 27 ก.พ. 2550

หนทางนี้เป็นหนทางเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสอง คือ การเจริญสติปัฎฐาน ๔ ที่จะเหตุให้บรรลุ มรรคผล นิพพาน ธรรมเอกผุดขึ้นจะใช้กับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
วันที่ 27 ก.พ. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ