การให้ผลของกรรมทางใจให้ผลได้หรือไม่
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  6 ก.ย. 2560
หมายเลข  29154
อ่าน  342

เรียน  ท่านวิทยากร  การให้ผลของกรรมทางใจให้ผลได้หรือไม่ ขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วิบากก็ต้องมุ่งหมายถึง จิตและเจตสิกเท่านั้น รูปที่รู้ต่อทางใจ รูปนั้นก็ไม่ใช่วิบาก แต่ตัววิบากที่เกิดทางใจ หมายถึง จิตและเจตสิก ก็เช่น ตทาลัมพนจิต คือ จิต ๑๑ ดวง  ได้แก่ สันตีรณจิต ๓    มหาวิบาก ๘  ครับ ดังนั้นอารมณ์ที่เป็นรูป ไม่ว่าจะเป็นทางปัญจทวาร มโนทวาร รูปที่เป็นอารมณ์นั้น ไม่ใช่วิบาก เพราะวิบากมุ่งหมายถึงจิตและเจตสิกเท่านั้นครับ 

เชิญคลิกฟังคำบรรยาย ท่าน อ.สุจินต์เรื่องนี้ได้ที่นี่ครับ

วิบากทางใจ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วิบากทางใจ  มีในขณะที่จิตกระทำกิจตทาลัมพนกิจ  คือ จิต ๑๑ ดวง  ได้แก่ สันตีรณจิต ๓    มหาวิบาก ๘    ในบางขณะที่วิถีจิตทางมโทวารเกิดขึ้น  รูปยังไม่ดับไป จิตเหล่านี้  เกิดขึ้นรับอารมณ์ต่อจากชวนะ   คือ กระทำกิจตาทลัมพนะ  ขณะนั้น ชื่อว่า วิบากจิตทางใจ ทางมโนทวาร ได้ สำคัญคือเข้าใจว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ  
  ...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ย. 2560

การให้ผลของกรรมมี  5  ทาง   ทางตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย     ส่วนทางใจ  เช่น ทุกข์ใจเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่ผลของกรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 16 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ