การนึกคิดกับการระลึกและการรู้สึกต่างกันอย่างไร
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  6 ก.ย. 2560
หมายเลข  29155
อ่าน  471

เรียน  ท่านวิทยากร  ขอเรียนถามว่าการนึกคิดกับการระลึกและการรู้สึกต่างกันอย่างไร ขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะที่สติระลึกรู้ หรือ สติปัฏฐาน คือ ขณะที่สติและปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรม ในขณะนั้น ในปัจจุบันขณะ มีปรมัตถ์ เป็นอารมณ์ ไม่ใช่มีเรื่องราว บัญญัติเป็นอารมณ์ ต่างกับการคิดนึก ที่ นึกถึงสภาพธรรมที่ดับไปแล้ว เป็นอารมณ์ หรือ มีบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนั้นครับ 

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายท่านอ.สุจินต์ที่นี่ ครับ 

ขั้นคิดพิจารณากับขั้นสติปัฏฐานต่างกัน

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่มีจริง ๆ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ว่าพ้นไปจากสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ นั้น เป็นที่ตั้งให้สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือ การฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฟังในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนือง ๆ จนมั่นคงจริง ๆ เพราะระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง นั้น ไม่ใช่เพียงคำพูด และ ไม่ใช่การคิดนึก (เพราะคิดนึก ก็คือ คิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ใช่การรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้น) แต่เป็นการที่ไม่ว่าจะสภาพธรรมที่เกิดปรากฏ ก็สามารถรู้ตามความเป็นจริง ไม่ผิด ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ส่วนความรู้สึก เป็นเวทนา เกิดกับจิตทุกขณะ ตามควรแก่จิตขณะนั้นๆ

 
หนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญา  ยาก และยาวนาน  เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ ฟังพระธรรม ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย   ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
จะระลึกรู้สภาพธรรมอย่างไร
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ย. 2560

นึกคิดกับระลึกต่างกัน   เช่น  ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม  ยากตรงที่ไม่ใช่สัตว์  บุคคล ตัวตน  ไม่ใช่เราคิดนึกค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 13 ก.ย. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 13 ก.ย. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 15 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
วันที่ 16 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 16 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ