แต่ละขั้นของปัญญา
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  4 ก.ค. 2560
หมายเลข  28959
อ่าน  434

    จะประมาทความเข้าใจแม้แต่ขณะหนึ่ง ขณะใดไม่ได้เลย มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สภาพธรรมขณะนี้เป็นอย่างนั้น แต่ยังรู้ไม่ได้ เพราะว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะรู้ได้ แต่ปัญญาที่สามารถจะเข้าใจอย่างนั้นได้ก็มาจาก แต่ละหนึ่งขณะ  ตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังธรรม จนกระทั่งเข้าใจละเอียดขึ้น จนกระทั่งเข้าใจยิ่งขึ้น จนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรม ด้วยความเข้าใจ ตรงตามที่ได้ฟัง ก็เป็นแต่ละขั้นของปัญญา

     เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่...

     กำลังของปัญญามีมากเท่าไหร่ ก็เพิ่มการที่จะละคลายอกุศลมากเท่านั้น

     หนทางแห่งปัญญา

     ปัญญาเกิดจะเห็นโทษของความโกรธ

     การฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา

     อบรมเจริญปัญญาไปเป็นขั้น ๆ

     ....กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ....  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 5 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 5 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 6 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 6 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 12 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ