ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า คิด อธิบายว่า รู้แจ้งอารมณ์

 
เมตตา
วันที่  19 พ.ค. 2560
หมายเลข  28859
อ่าน  827

เรียนอาจารย์วิทยากร

กรุณาอธิบาย อรรถของจิต ว่า คิด ซึ่งอธิบายว่ารู้แจ้งอารมณ์ ด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 19 พ.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกศึกษาได้ที่หัวข้อนี้ ครับ

ชื่อว่าจิตเพราะอรรถว่าคิด

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 20 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 21 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 27 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ