นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ คือ ศึกษาพระธรรม

 
khampan.a
วันที่  17 พ.ค. 2560
หมายเลข  28855
อ่าน  1,822

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม

ที่บ้านคุณจักรกฤษณ์-คุณชฎาพร เจนเจษฎา
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

~ ฟังพระธรรมด้วยดี คือ ไม่ใช่แต่เพียงฟังผ่าน แต่ฟังเพื่อความเข้าใจในแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟัง

~ อกุศลทั้งหลาย เป็นโทษกับตนเอง และถ้าหากมีกำลังมากขึ้นก็ทำร้าย เบียดเบียนผู้อื่น เป็นโทษแก่ผู้อื่นอีกด้วย

~ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ไหน ถ้าได้สะสมเหตุที่ดีมา ความดีนี้แหละจะผันผู้นั้นให้มาฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม

~ สิ่งแวดล้อมก็สำคัญ ถ้าพ่อแม่ฟังธรรม ลูกๆ ก็จะอาจจะสนใจฟังด้วยก็ได้ โดยที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครสะสมอะไรมาบ้าง

~ ถ้าไม่เริ่มเข้าใจธรรมตั้งแต่ในชาตินี้ ชาติต่อไปจะเข้าใจได้ไหม เพียงแค่ฟัง จะลำบากอะไรนักหนา

~ สิ่งที่เพียงเกิดปรากฏแล้วก็ดับไป หมดไป ไม่เหลือ ควรหรือที่จะไปติดข้อง?

~ เกิดมาแล้ว จะเป็นคนนี้อีกนานเท่าใด สิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะติดตามไปได้ คือ ความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก

~ สิ่งที่มีจริงๆ นั้น มีภาวะ คือ ความเป็นจริงของสิ่งนั้น ที่ใครๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

~ ที่กล่าวว่า นกเห็น แมวเห็น คนเห็น มดเห็นนั้น แท้ที่จริงแล้ว เห็นเป็นเห็น จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้

~ ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล ก็มี (อกุสลา ธมฺมา) , ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ก็มี (กุสลา ธมฺมา) , และ ธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่ อกุศล ก็มี (อพฺยากตา ธมฺมา) เป็นธรรม ทั้งหมด ธรรม เป็น ธรรม

~ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปิดเผยความจริงให้พุทธบริษัทได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

~ คำใดที่เป็นคำจริง คำนั้น เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าใครกล่าวก็ตาม

~ ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้คนเข้าใจถูก เพราะทุกคำเป็นปัญญา เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์

~ อยู่ดีๆ แล้วไปไหว้ต้นกล้วย ไหว้จิ้งจกสองหาง เห็นผิดหรือเห็นถูก?

~ โกรธ มีจริง เป็นธรรมฝ่าย ไม่ดี เป็นธรรมอะไร? เป็นเจตสิก (ธรรมที่เกิดประกอบกับจิต)

~ ยิ่งเรียนธรรม ยิ่งรู้ว่าธรรมไม่ใช่เรา

~ ใครที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธาน (หายไป) จากผู้นั้น

~ สะสมโทสะ ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ มาก ก็เป็นคนเจ้าโทสะ สะสมความติดข้องต้องการ มาก ก็เป็นคนที่มากไปด้วยความติดข้อง อยากได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

~ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อไหร่ ความไม่รู้ก็น้อยลง ตราบใดที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความไม่รู้ก็จะน้อยลงไม่ได้

~ ความไม่รู้ เป็นโทษมาก เพราะนำมาซึ่งความเห็นผิด และความติดข้องต้องการยิ่งขึ้น

~ ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ นำไปสู่การดับกิเลส

~ นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ คือ ศึกษาพระธรรม

~ คนที่มีความเห็นผิดแม้คนเดียวที่เกิดมา ไม่มีประโยชน์ เพราะเหตุว่า นอกจากจะไม่มีประโยชน์กับตนเอง ก็ยังให้โทษ เมื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดๆ ตามกันไปด้วย

~ มิตรคือเพื่อน เพื่อนที่หวังดี พร้อมที่จะเกื้อกูล เป็นประโยชน์ ไม่คิดร้าย ไม่หวังร้าย ไม่ริษยา ไม่ทำร้ายเลยทั้งสิ้น นั่นคือเพื่อน เพื่อนที่ดี คือ กัลยาณมิตร (มิตรที่ดีงาม) ใครก็ตามที่เป็นเพื่อนที่ดีของใคร ก็คือ หวังดี หวังประโยชน์เกื้อกูล เมื่อเขาเข้าใจผิด ก็ให้เขาเข้าใจถูก เขาไม่เข้าใจธรรม ก็สามารถที่จะอนุเคราะห์ให้เขาเข้าใจ นั่นก็เป็นเพื่อนที่หวังดีกับผู้นั้น, ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิฉะนั้น เราจะไม่ได้ยินสักคำเดียว (ที่เป็นคำสอนของพระองค์) .
...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่เคารพยิ่ง
อนุโมทนาในกุศลจิตของคุณจักรกฤษณ์-คุณชฎาพร เจนเจษฎา
และทุกๆ ท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
วันที่ 17 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
วันที่ 17 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ ฟังไว้ พิจรณาไว้ นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พระธรรมศึกษา พิจรณา แต่ละขันธ์ทำกิจของขันธ์ตามกำลังของความเข้าใจ ปัญญาคือกุศลที่ยากและสูงสุด จนกว่าจะประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะตามความเป็นจริง นานมากแต่สะสมทีละนิด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
arin
วันที่ 17 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
sumek
วันที่ 17 พ.ค. 2560

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 18 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 18 พ.ค. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Patchanon
วันที่ 18 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Noparat
วันที่ 18 พ.ค. 2560

~ นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ คือ ศึกษาพระธรรม

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 18 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วิราม
วันที่ 19 พ.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
worrasak
วันที่ 20 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
siraya
วันที่ 20 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
wirat.k
วันที่ 22 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
s_sophon
วันที่ 24 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ