เริ่มรับมรดกที่ล้ำค่า

 
khampan.a
วันที่  12 พ.ค. 2560
หมายเลข  28832
อ่าน  2,263
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม
ที่บ้านคุณทักษพล และคุณจริยา เจียมวิจิตร
วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------

~ เป็น ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ได้อบรมเจริญความเห็นถูก ที่ได้มีการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มิฉะนั้นแล้ว โอกาส ที่จะเข้าใจก็ยาก

~ ความเข้าใจ คือ ปัญญา ถ้าไม่เข้าใจ ก็คือ ไม่รู้เหมือนเดิม

~ คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส คำนั้น เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะความจริงเป็นอย่างนั้น ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้น ใครจะเปลี่ยนแปลงได้?

~ สิ่งที่มีจริง ละเอียดยิ่ง ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้

~ ธรรม ไม่ใช่เราสักอย่างหนึ่ง จะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ ชีวิตนี้ สั้น ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลย จะสั้นจนถึงเย็นนี้หรือเปล่า? ความตาย ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเป็นเมื่อใด

~ มั่นคง ว่า ฟังธรรม เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก

~ มรดกที่ล้ำค่า คือ พระธรรม เงินทองซื้อไม่ได้ จะเกิดตายอีกสักเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ ผู้นั้นก็เหมือนคนจน เพราะเหตุว่าอยู่ในความมืดมิดด้วยความไม่รู้ (ไม่มีปัญญา)

~ พระธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้ ไม่สูญหาย แต่ปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ละเอียดขึ้น จนกระทั่งสามารถที่จะถึงอภิสมัย (สมัยที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นการบรรลุธรรม) คือ การรู้แจ้งสภาพธรรมที่ได้ฟัง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจธรรมที่กำลังได้ฟัง

~ ทุกคนอยากมีความสุข อยากได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่ได้ไหม? ตามเหตุปัจจัย เพราะเหตุว่าธรรมทั้งหลาย เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

~ ดีและชั่ว สะสมอยู่ที่จิต

~ มีเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใด เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น

~ มีจิต (สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในรู้แจ้งอารมณ์) เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต) ทำหน้าที่ เกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย ปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง

~ ทั้งหมด เป็นธรรม ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร

~ กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรา ต้องอาศัยความเข้าใจละเอียดขึ้นๆ

~ ฟังธรรม (คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เพื่อไม่เข้าใจผิดไปตามคำของคนอื่น

~ สิ่งสำคัญ คือ ค่อยๆ น้อมไปสู่ความไม่ใช่เราไปแต่ละชาติๆ

~ ชีวิตประจำวัน เป็นธรรมทั้งหมด เพียงแต่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเอง

~ ถ้าจะไม่ลืมธรรม ก็ฟังอีก สะสมอีก เพราะสะสมมาที่จะไม่ลืม แม้ในขณะนั้นไม่ได้ฟัง ก็ยังระลึกถึงความเป็นจริงของพระธรรมได้

~ เพียงฟังแล้ว ไม่ไตร่ตรอง ก็ลืมอีก

~ ขณะที่หลับ ไม่เห็น จึงเป็นจิตที่ต่างชนิดกัน

~ จิตเกิดขึ้นเป็นกุศล เพราะมีเจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต) ฝ่ายดี เกิดร่วมด้วย

~ ฟังพระธรรมทำไม? ทุกคำ ซ้ำไปซ้ำมา เพื่อความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรม ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน

~ ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง

~ ฟังพระธรรม สะสมความเห็นถูก

~ ไปทำวิปัสสนา ผิดหรือถูก? ผิด, พูดสิ่งที่ถูกต้อง จะกลัวจะอะไร?

~ พูดคำจริง เพื่อประโยชน์ เป็นความหวังดีใช่ไหมที่พูดคำจริงให้ได้เข้าใจ?

~ เป็นความหวังดีหรือ ที่จะให้คนอื่นเห็นผิดต่อไป? ไม่ใช่ความหวังดีเลย

~ ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันที ที่เข้าใจผิด

~ ถ้าเราเข้าใจเพิ่มขึ้น กล้าที่จะกล่าวคำจริงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ก็เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ ธรรมที่เป็นฝ่ายดี ทำให้อาจหาญ ร่าเริง ไม่เศร้าหมองในการกล่าวคำจริง เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

~ ถ้าเป็นสิ่งที่ดี ทำไมจะต้องไปจำกัดเฉพาะหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใด แต่ต้องทั่วไปทั้งประเทศ ทั้งโลก ในเมื่อเป็นสิ่งที่ดี

~ คดโกง ยักยอก แล้วจะเป็นหมู่บ้านศีล ๕ ได้อย่างไร?

~ บุคคลผู้ที่จะรักษาศีล ๕ ได้สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล แต่ก็ไม่ใช่ว่าก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระอริยบุคคล นั้น ไม่เว้นทุจริต ก็เว้นได้ ตามอัธยาศัย ตามธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่า ธรรมที่เว้นเกิดขึ้นหรือเปล่า (วิรตีเจตสิก เกิดขึ้นหรือเปล่า) ถ้าวิรตีเจตสิก ไม่เกิดก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถเว้นทุจริตได้

~ การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้อง ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

~ ธรรมเป็นปกติ เป็นปกติจริงๆ เมื่อไหร่รู้ว่าเป็นธรรม เมื่อนั้นก็มั่นใจได้เลยว่า ไม่ใช่เรา.


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่เคารพยิ่ง
อนุโมทนาในกุศลจิตของคุณทักษพล - คุณจริยา เจียมวิจิตร
และทุกๆ ท่านครับ...

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kulwilai
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Guest
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ยินดีในกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Noparat
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจียมจิต
วันที่ 12 พ.ค. 2560

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tanrat
วันที่ 12 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ประสาน
วันที่ 12 พ.ค. 2560

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
สิริพรรณ
วันที่ 12 พ.ค. 2560

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง


กราบอนุโมทนาขอบพระคุณ คุณพี่ทักษพล คุณพี่จริยา เจียมวิจิตร และครอบครัว
ในกุศลจิตธรรมทาน ณ กาลครั้งหนึ่งที่เป็นมงคลของบ้านสวรรค์จริยา อีกวาระหนึ่ง

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่าน
ในการสนทนาธรรม และเผยแพร่พระธรรมด้วยค่ะ

การอยู่ใกล้บัณฑิต ปัญญาย่อมเจริญ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
rrebs10576
วันที่ 13 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
มกร
วันที่ 13 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Sottipa
วันที่ 13 พ.ค. 2560

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
thilda
วันที่ 17 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
s_sophon
วันที่ 24 พ.ค. 2560

ทำให้ได้ เริ่มเข้าใจ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยอาศัยความ

อนุเคราะห์ที่อาจารย์คำปัน สรุปข้อความสำคัญให้สะดวกแก่การศึกษาพระธรรม

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
worrasak
วันที่ 25 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ