เมื่อเห็นประโยชน์ของพระธรรม ก็ศึกษาต่อไป

 
khampan.a
วันที่  11 พ.ค. 2560
หมายเลข  28829
อ่าน  1,770
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
--------------

~ การที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ประมาทในคำจริง เพราะผู้ตรัสคำนั้น เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ ทุกอย่างที่จริง ต้องจริง ถูกคือถูก ผิดคือผิด

~ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ทุกกาละสมัย

~ ผู้สนใจที่จะเข้าใจพระธรรม เป็นผู้เห็นพระคุณของผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงสนใจที่จะเข้าใจในคำที่พระองค์ตรัส

~ ความจริง ตลอดเวลาไม่เคยขาดธรรมเลย แต่ไม่รู้

~ เห็นมี เมื่อเห็นเกิดขึ้น เป็นธรรมที่มีจริง

~ ได้ยินก็จริง เสียงก็จริง ทั้งหมดเป็นธรรม

~ ธรรมมีอยู่ทุกขณะ ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมที่ไหน

~ สิ่งที่มีจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา ลึกซึ้งอย่างยิ่ง

~ พระอริยบุคคล เป็นผู้เจริญแล้วด้วยปัญญา

~ สภาพธรรมที่ดีงามทั้งหลาย นั้น ปัญญา ประเสริฐสุด

~ ไม่มีเรา ไม่มีตัวตน มีแต่ธรรมทั้งหลายที่เป็นอนัตตา (ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น)

~ เริ่มรับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ โดยการรับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา

~ สะสมแต่อกุศล ทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี ทั้งชาติ แล้วจะเอาอะไรมาขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีได้

~ จะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นาน จะทำดีหรือทำชั่ว?

~ ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครจะได้ยินแม้แต่คำว่า “ธรรม”

~ ทำไมมีทุจริตกรรม? เพราะรักตัว ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัว

~ ความจริง กับ ความไม่จริง ต้องการอย่างไหน?

~ ธรรม ไม่ง่าย แต่ค่อยๆ เข้าใจได้

~ ถ้าไม่มีกิเลส เป็นทุกข์ไหม? ไม่เป็นทุกข์

~ เราเป็นทุกข์ เพราะความไม่รู้ และ มีกิเลส หนทางที่จะดับทุกข์ คือ มีความรู้ (ปัญญา) ที่จะดับกิเลส

~ ชีวิตสั้นแสนสั้น แล้วรู้ไหมว่า วันหนึ่ง ชั่วมากกว่าดี เพราะอกุศลเกิดขึ้นเป็นไปมากทีเดียว

~ กล่าวได้เลยว่า ตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จัก จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม

~ พูดง่ายมากว่าเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนา เพราะยังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร ทรงแสดงอะไร

~ ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรม ไม่มีอะไรจะขัดเกลากิเลสได้เลย

~ พระภิกษุ ก่อนบวช เป็นผู้ฟังพระธรรม เข้าใจพระธรรม จึงสละทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สมบัติ วงศาคณาญาติ ที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น ในเพศบรรพชิต

~ พระภิกษุ สละเงินและทองแล้ว จึงบวช เมื่อบวชแล้ว จะมีเงินทองได้อย่างไร

~ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงรับเงินทองหรือเปล่า? เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงไม่รับเงินทองแล้วเพราะเหตุใดภิกษุที่ปฏิญาณว่าจะประพฤติตามพระองค์ จึงรับเงินรับทอง

~ รับเงินรับทอง เป็นกิเลส พระภิกษุจะขัดเกลากิเลสมิใช่หรือ แล้วจะรับเงินทองได้อย่างไร?

~ ทำไม เรากราบไหว้พระภิกษุ? เพราะพระภิกษุเข้าใจธรรม ขัดเกลากิเลส

~ ไม่เข้าใจธรรม บวชทำไม ไม่ขัดเกลากิเลส บวชทำไม?

~ พระธรรมวินัย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

~ พระธรรม ทำให้ค่อยๆ ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีได้

~ เป็นคนดียังไม่พอ ต้องเข้าใจพระธรรมด้วย จะได้ดีมากขึ้น เพิ่มขึ้น

~ เมื่อเห็นประโยชน์ของพระธรรม ก็ศึกษาต่อไป.


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 11 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 11 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มกร
วันที่ 11 พ.ค. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
napachant
วันที่ 11 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
umpai
วันที่ 11 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนา

ขออนุญาตส่งต่อ

เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนๆ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สิริพรรณ
วันที่ 12 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Boonyavee
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ทิศเบื้องขวา
วันที่ 12 พ.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
rrebs10576
วันที่ 13 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chvj
วันที่ 14 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
s_sophon
วันที่ 26 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ