ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ร่วมในพิธีเปิดรีสอร์ทของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะเวียดนาม ๙ ก.พ. ๒๕๖๐

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  15 ก.พ. 2560
หมายเลข  28620
อ่าน  1,931

เมื่อค่ำของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้เดินทางไปสนทนาธรรม ตามคำเชิญของ ชมรมบ้านธัมมะเวียดนาม ณ เมืองไซ่ง่อนและฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้รับเชิญเพื่อร่วมในพิธีเปิดรีสอร์ท An Villa ซึ่งเป็นรีสอร์ทเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน (Hoi An) โดยคณะเจ้าของรีสอร์ทเป็นศิษย์รุ่นแรกของท่านอาจารย์ที่เวียดนาม ทั้งยังเป็นกลุ่มที่เป็นคณะทำงานผู้ก่อตั้งชมรมบ้านธัมมะเวียดนามอีกด้วย

"..An Villa เป็นรีสอร์ทเล็กๆ ริมแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำทูโบน ประกอบด้วยบ้านพัก 4 หลัง รับรองแขกได้ 16 คน เจ้าของรีสอร์ทเป็นกลุ่มเพื่อนๆ 5 คน มี Mr. Tran Van Thai สมาชิกบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ 988 เป็นผู้ชายคนเดียวและหัวหน้าทีม พร้อมด้วยภรรยา Mrs. Nguyen Thanh Tam สมาชิกลำดับที่ 983 และเพื่อนธรรมะ Ms. Nguyen Thi Minh Hang สมาชิกลำดับที่ 985 Ms. Tran Thanh Mai สมาชิกลำดับที่ 986 และ Ms. Tran Thi Hai สมาชิกลำดับที่ 990 ลงทุนร่วมกัน เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มั่นคงและอิสระจากเจ้านาย สามารถมีเวลาศึกษาธรรมและเดินทางไปสนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ได้อย่างที่ต้องการ..." (ข้อความจากกระทู้ ประชาสัมพันธ์.... ความเป็นไปของเพื่อนชมรมบ้านธัมมะ โดย พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง)

ท่านอาจารย์และวิทยากรชาวต่างชาติ มีคุณนีน่า วัน กอร์คอม คุณโจโนธาน คุณซาร่าห์ พร้อมทั้งพลอากาศตรีหญิงกาญจนา รศ.สงบ เชื้อทอง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีเปิดรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักแห่งนี้ โดยข้าพเจ้าและภรรยาพร้อมทั้งเพื่อนสหายธรรมกลุ่มเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับเชิญ ได้เดินทางติดตามไปสมทบในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ กับคณะของท่านอาจารย์ ซึ่งได้เดินทางมาก่อนล่วงหน้าแล้ว เพื่อมาสนทนาธรรมที่ไซ่ง่อนตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนาธรรมที่ไซ่ง่อน ท่านอาจารย์และคณะ ก็ได้เดินทางมายังเมืองฮอยอัน เพื่อร่วมสนทนาธรรมต่อ ตามคำเชิญของชมรมบ้านธัมมะเวียดนาม และร่วมในพิธีเปิดรีสอร์ท An Villa ดังกล่าวในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐)

พิธีเปิดเริ่มขึ้นอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง โดยคุณ Thai และภรรยา (คุณ Thanh Tam) ได้กล่าวต้อนรับท่านอาจารย์ ท่านวิทยากร และแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งเปิดสไลด์มัลติวิชั่นแนะนำสมาชิกผู้ร่วมทุนและจุดประสงค์ ความเป็นมาของการร่วมมือกันทำธุรกิจนี้ ซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนสหายธรรมที่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ำวันนี้ ศิษย์ของท่านอาจารย์ มีทั้งชาวไทย ชาวเวียดนาม ชาวไต้หวันและชาวเนเธอร์แลนด์ ชาวอังกฤษ และชาวออสเตรเลีย เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ารักและอบอุ่นยิ่งแห่งนี้ด้วยกัน

ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายราว ๒๐ องศา ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม คุณ Thai ได้กล่าวแนะนำเพื่อนสหายธรรมะทั้ง ๕ ท่าน ที่ร่วมทุนกันสร้างรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นทั้งส่วนที่เป็นที่พักของผู้ร่วมทุนทุกคนและส่วนที่เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแม้การก่อสร้างอาคารทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อย ทันการเดินทางมาสนทนาธรรมของทุกๆ ท่านที่นี่ในคราวนี้ แต่รีสอร์ทก็ยังต้องมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้ร่มรื่น เรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกโดยต่อเนื่อง

หลังพิธีเปิดอย่างเรียบง่าย ท่านอาจารย์และทุกๆ คนได้ร่วมกันรับประทานอาหารค่ำเบาๆ ที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ต้อนรับ เป็นอันเสร็จพิธี

อันดับต่อไป ข้าพเจ้าขออนุญาตนำภาพบรรยากาศของเมืองฮอยอัน เมืองเก่าเล็กๆ ที่แสนจะน่ารัก มาประกอบกับประวัติของเมืองฮอยอัน ซึ่งนำมาจากวิกิพีเดีย เพื่อทุกท่านจะเห็นถึงบรรยากาศของเมืองฮอยอันแห่งนี้ได้ตามสมควรนะครับ

ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน (เวียดนาม: Hội An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน ซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย

เดิมทีเมืองนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองสายหนึ่งคั่นอยู่กลางเมือง มีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลอง ตัวสะพานสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

ทุกวันนี้ ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก ผู้มาเยือนมักมาเยี่ยมชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ริมฝั่งแม่น้ำมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิดเรียงรายอยู่มากมายซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าใช้บริการ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีอยู่มากมาย (ข้อความจาก วิกิพีเดีย)

ในความเห็นของข้าพเจ้า ฮอยอันเป็นเมืองเล็กๆ ที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่สุดของประเทศเวียดนาม ผู้คนมีอัธยาศัยดี ถนนหนทางและบ้านเมืองดูสงบ ร่มรื่น สะอาดสะอ้าน สวยงาม แม้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่เป็นที่อึกทึกครึกโครมด้วยสถานบันเทิงสมัยใหม่ดังเช่นที่อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น จะเห็นภาพที่ดูมีความสุขของนักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานชมอาคารบ้านเรือนสมัยเก่า และท้องทุ่งนาที่เขียวขจี ตลอดจนชายทะเลที่สวยงาม

ท่านที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ หากยังไม่เคยไปเยือนประเทศเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแนะนำเมืองฮอยอันเป็นอันดับแรก และแน่นอนว่า หากต้องการที่พักที่มีความสงบ เป็นส่วนตัว ห้องพักมีความสะอาด ได้มาตรฐาน มีบริการที่เป็นกันเอง สามารถติดต่อจองห้องพักได้โดยตรงที่ www.an-villa.com หรือที่ facebook คลิกที่ลิงค์นี้ An Villa ได้เลยนะครับ การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ฮอยอัน ในปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมาก โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปลงที่ท่าอากาศยานดานัง ใช้เวลาเพียง ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที เท่านั้น และใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากดานังไปฮอยอันเพียงครึ่งชั่วโมง นับว่าเป็นการเดินทางไปโดยง่ายและสะดวกสบายอย่างยิ่ง เหมือนเป็นการเดินทางไปเที่ยวภายในประเทศเช่น เชียงใหม่และภูเก็ต เท่านั้นเอง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 15 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Mayura
วันที่ 15 ก.พ. 2560

อนุโมทนาค่ะ กราบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 15 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 22 ก.พ. 2560

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ก.พ. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 5 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ