ขอแนะนำสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. คุณประทุม ลีสี

 
kanchana.c
วันที่  24 เม.ย. 2560
หมายเลข  28790
อ่าน  2,957

ขอแนะนำสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๒๗๑ คุณประทุม ลีสี ซึ่งมีจดหมายมากราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ ได้เดินทางมากราบท่านอาจารย์ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

.........

405 หมู่ 14 ท้ายทุ่ง อ.ทับคร้อ จ.พิจิตร

3 เม.ย. 2560

กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพ

ดิฉันได้ติดตามฟังรายการของท่านอาจารย์มาร่วม 30 ปีแล้ว พระธรรมของพระผู้มีพระภาคทนต่อการพิสูจน์จริงๆ ดิฉันฟังมา 20 กว่าปีแล้วไม่ได้อะไรเลย แม้แต่ขันธ์ 5 ก็ไม่รู้ ฟังเฉยๆ ไม่ได้ไตร่ตรองอะไร เสียเวลามากว่า 20 ปี ถ้าไม่ถึงเวลาไม่รู้แน่ แต่เดี๋ยวนี้ดิฉันรู้บ้างแล้วว่า พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สี เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหวนี้เอง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางกาย เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว คิดนึก สุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ เกิดดับสลับกันอยู่ตลอดเวลา ดิฉันดีใจที่ได้พบกับรายการของท่านอาจารย์ พอดิฉันได้ฟังครั้งแรกดิฉันก็ติดตามฟังมาตลอด ทั้งอ่านหนังสือ ทั้งฟังประกอบด้วย ดิฉันขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านอาจารย์ว่าเป็นที่พึ่ง ถ้าดิฉันไม่พบรายการของท่านอาจารย์ ดิฉันก็คงไม่มีวันนี้ ดิฉันอยากจะไปกราบเท้าท่านอาจารย์ คงไม่มีความหวังแน่ ฉะนั้น ดิฉันขอฝากกราบนมัสการท่านอาจารย์มา ณ ทีนี้ด้วย

ด้วยความเคารพยิ่ง

ประทุม ลีสี

ท่านอาจารย์คะ ดิฉันได้ส่งเงินมาซื้อแผ่นพื้นฐานพระอภิธรรมแผนที่ 2 ถึง 6 ปกิณณกธรรม แผ่นที่ 2 ถึง 6 ดิฉันส่งเงินมา 1600 บาท และขอหนังสือเป็นครั้งที่ 2 และขอหนังสือบารมี 10อีก 1 เล่ม

จดหมายจากทานผู้ฟังที่อยู่ห่างไกล ทำให้เห็นผลของการสะสมความเข้าใจ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน ก็มีโอกาสได้ฟังและเข้าใจพระธรรม เมื่อเหตุสมควรแก่ผล ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ ถ้าใครอยู่ใกล้ๆ คุณประทุม แวะไปเยี่ยมเยือนบ้าง พวกเราทางกรุงเทพ ฯ ถ้ามีโอกาสจะพาท่านอาจารย์ไปเยี่ยมคุณประทุมค่ะ

เมื่อวางแผนกันกับพี่เดือนฉายว่า จะพาท่านอาจารย์ไปเยี่ยมคุณประทุมที่พิจิตร พี่เดือนฉายผู้กว้างขวางก็สืบเสาะจนทราบว่า คุณอ๋อ วรรณวีร์ วัชรบุญนิรันดร์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ 1186 มีสามีอยู่ที่พิจิตร จึงส่งที่อยู่ของคุณประทุมตามจดหมายที่เขียนมาให้สามีคุณอ๋อไปหา เมื่อแจ้งให้ทราบว่า ท่านอาจารย์จะไปเยี่ยมที่พิจิตร คุณประทุมก็บอกว่า ถ้าท่านอาจารย์ไปพิษณุโลกเธอคงไปกราบท่านได้ พี่เดือนฉายก็เตรียมการหาช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์ว่าง แต่อีกไม่กี่วัน คุณประทุมก็แจ้งมาว่า เธอจะลงมากรุงเทพเอง เพื่อไม่รบกวนท่านอาจารย์ และในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เธอก็มากรุงเทพคนเดียว โดยพักที่บ้านของคุณหมอวิภากร พงษ์วรานนท์ และคุณอ๋อ

เมื่อได้กราบท่านอาจารย์แล้ว คุณประทุมก็ออกไปเล่าชีวิตที่ได้มาฟังพระธรรมจาก มศพ. ให้พวกเราฟัง ท่านที่อยู่ในห้องประชุมในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 หรือฟังการถ่ายทอดสด คงทราบแล้วว่า คุณประทุมมีศรัทธาในการศึกษาพระธรรมอย่างยิ่ง ตั้งแต่ไปเรียนพระภิกษุที่วัดว่า อยากจะศึกษาพระธรรม ท่านก็ให้อ่านหนังสือวิสุทธิมรรค เธอก็พากเพียรอ่านในตอนกลางคืนท่ามกลางแสงตะเกียง เพราะตอนนั้นที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า จนจำชื่อหัวข้อธรรมได้มากมายแต่ไม่เข้าใจ ต่อมาได้ไปเยี่ยมแม่ที่เพชรบูรณ์ ได้ยินแม่ฟังธรรมจากวิทยุ สอบถามทราบว่า เป็นเสียงของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จึงติดตามฟังเรื่อยมา จนวิทยุเสีย ต้องทำงานรับจ้างดำนาถึง 3 ไร่ จึงสามารถซื้อวิทยุราคา 140 บาทได้ 1 เครื่อง (ประมาณปี 2523) เมื่อมีวิทยุคุณประทุมก็ฟังไม่เคยขาด เมื่อวิทยุเสียก็ต้องคอยเก็บเงินซื้อใหม่ ภายหลังมีเครื่องเล่น MP3 ก็ต้องคอยนาน ทำงานทั้งปีเพื่อเก็บเงินซื้อแผ่นและเครื่องเล่น เงินที่คุณประทุมลงแรงกายทำงานมีไว้เพื่อซื้อวิทยุมาฟังพระธรรมเท่านั้น เธอมีศรัทธาว่า ความเข้าใจพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง แม้จะเป็นคนยากจน ทำงานหนักและมีหนี้สินจนคิดจะฆ่าตัวตาย แต่เมื่อฟังธรรมเข้าใจแล้วก็รู้ว่า สิ่งที่มีจริงทุกขณะที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้นเป็นธรรม เกิดเพราะเหตุปัจจัย แล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลย จึงไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา หนี้สินที่มีก็เฉพาะเวลาคิดถึงเท่านั้น ทำให้มีความสุขขึ้น เพราะรู้ว่า ที่ทุกข์เพราะคิดด้วยความเป็นเรา แล้วความคิดเรื่องนั้นก็ดับไป คิดเรื่องใหม่เมื่อตาเห็น หูได้ยิน ...สิ่งที่ปรากฏให้เห็น ให้ได้ยิน เป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุด จนกว่าจะประจักษ์ว่า ทุกอย่างที่กำลังเกิดปรากฏขณะนี้เป็นธรรม ไม่ใช่เรา

ต่อมาคุณประทุมไม่ได้ฟังธรรมเลย เพราะไม่สามารถหาซื้อเครื่องเล่นได้ วันหนึ่งฝันว่า ได้ยินเสียงท่านอาจารย์ คิดว่าท่านคงเสียชีวิตแล้ว อีก 2 วันต่อมา ได้ยินเสียงท่านอาจารย์จากรายการบ้านธัมมะช่อง 11 ตอนตี 4 ดีใจมากที่ได้ยินเสียง และได้ติดต่อมาทาง มศพ. เพื่อขอซื้อแผ่น MP3 และขอหนังสือ จนได้เขียนจดหมายมาหาท่านอาจารย์ และได้มากราบที่ มศพ. ในครั้งนี้

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณประทุม และสหายธรรมที่มีธรรมปฏิสันถารและอามิสปฏิสันถารกับคุณประทุมทุกท่าน โดยเฉพาะคุณหมอวิภากรและคุณอ๋อที่ให้ที่พักและดูแลทุกอย่าง นี่คือการปฏิบัติธรรม รู้ว่า สิ่งใดเป็นกุศลควรเจริญ ขออนุโมทนาอีกครั้งค่ะ

กราบเท้าท่านอาจารย์ที่อุทิศชีวิตเพื่อเผยแพร่พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย แม้จะพบอุปสรรคมากมาย เพราะท่านทราบดีว่า ผู้ที่สะสมบุญไว้แล้วสามารถเข้าใจธรรมที่ลึกซึ้งนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นใคร มีอาชีพอะไร อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม

อนึ่ง ท่านที่สนใจการสนทนาของคุณประทุม ลีสี แบบเต็มๆ สามารถคลิกชมและฟังได้จากบันทึกการถ่ายทอดสดในวันนั้น ได้ที่นี่... (ประมาณนาทีที่ 1.33.37)

และ ขอเชิญติดตามชมการแนะนำสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ท่านอื่นๆ ได้ที่นี่...

ประชาสัมพันธ์.... ความเป็นไปของเพื่อนชมรมบ้านธัมมะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
napachant
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

และ ขออนุโมทนาคุณป้าประทุม ลีสี ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Mayura
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

_/_ _/_ _/_

หนูได้ฟังคุณป้าประทุม ลีสีพูด (ฟังสองถึงสามรอบแล้ว) และอ่านกระทู้นี้อีกในบ่ายวันนี้ รู้สึกทราบซึ้ง และปลื้มใจ คุณป้าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ ที่แม้จะลำบากแต่ท่านก็มีความเพียร มีศรัทธา ในการฟังพระธรรม เข้าใจธรรม มีพระธรรมเป็นที่พึ่งจริงๆ หนูเสียดายที่เมื่อวานไม่ได้ไป ไม่ได้เจอคุณป้าเพราะหนูติดธุระไม่ได้ไปมศพ.

หนูรู้สึกอนุโมทนาในบุญกุศลที่คุณป้าทำไว้ดีแล้ว

ขอกราบอนุโมทนาด้วยใจเคารพอย่างยิ่ง และจะเอาเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกำลังใจ ในการศึกษาพระธรรมค่ะ

_/_ _/_ _/_

น้องมะยม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อดุลย์
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ดูและฟังเรื่องของคุณประทุม ลีสีทั้งอดหัวเราะไม่ได้และมีความปิติและขอแสดงความมุทิตากับพี่ที่มีความเพียรและอดทนเป็นคนที่สะสมปัญญาทำให้เข้าใจพระธรรมได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และขอกราบอนูโมทนาท่านอาจารย์พร้อมคณะที่มีความอดทน กรุณาและเพราะปัญญาของท่านทำให้ผู้เข้าใจพระธรรมทุกข์ลดลงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายมีกำลังใจที่จะทุ่มเทในการให้ที่ยิ่งใหญ่คือให้ธรรมสาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
sumek
วันที่ 24 เม.ย. 2560

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
sumek
วันที่ 24 เม.ย. 2560

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
khampan.a
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Noparat
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Dppr
วันที่ 24 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
rrebs10576
วันที่ 25 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
thilda
วันที่ 25 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณประทุม ลีสีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
นิคม
วันที่ 26 เม.ย. 2560

กุศลกรรมที่คุณป้าประทุม ลีสีได้เอื้อเฟื้อความรู้ความเข้าใจในพระธรรมให้กับสมาชิกชมรมรวมทั้งผมที่ได้รับฟังอยู่ทางบ้าน แม้จะทราบกันอยู่แล้วว่าพระธรรมนั้นยาก ละเอียดลึกซึ้ง ไม่ง่ายที่จะเข้าใจและเข้าถึงซึ่งสภาพธรรม แต่คุณป้าก็เป็นท่านหนึ่งที่มีความเพียร ในการศึกษาจนเกิดความเข้าใจในพระธรรม ขออนุโมทนา ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Narongdej
วันที่ 27 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญ ความวิริยะอุตสาหะพากเพียรของคุณป้าประทูมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
วันที่ 27 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wirat.k
วันที่ 29 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 4 พ.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
worrasak
วันที่ 7 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
suwimol15.ss25
วันที่ 17 พ.ค. 2560

เคยฟังท่านอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นค่ะ ด้วยน้ำเสียงมีเมตตาและเข้าใจง่าย แต่ด้วยฐานะและหน้าที่ทำให้ห่างหายไปนาน ตอนนี้ฐานะก็ไม่ได้ดีขึ้น แต่ชีวิตดีขึ้น หมายถึงรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น คิดถึงท่านตลอด พยายามหาท่านในเฟสบุ๊ก ดีใจที่ได้เจอค่ะ อยากเรียนธรรมกับท่านตั้งแต่เริ่มต้นเลย อาจจะถึงเวลาของหนูบ้างล่ะค่ะ ขออนุโมทนาสาธุนะคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ