พระภิกษุกับฮวงจุ้ย

 
Lertchai
วันที่  15 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28434
อ่าน  1,149

พระภิกษุที่ไปเรียนฮวงจุ้ย แล้วเอาวิชาฮวงจุ้ยมาสอนญาติโยม เช่นให้เอาสิงโตมาตั้งหน้าบ้าน เอาต้นโมกออกเอาต้นส้มมาปลูกแทน ให้ทุบห้องน้ำ ให้ย้ายห้องนอน ให้ทาสีห้องใหม่ตามราศีที่เกิด แบบนี้เรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุเป็นเพศที่สละทุกอย่างดั่งเช่นคฤหัสถ์และประพฤติขัดเกลายิ่งเพื่อดับกิเลส โดยส่วนเดียว และมีกิจสองอย่างเท่านั้น คือ ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อดับกิเลส เพราะฉะนั้น การเรียน ฮวงจุ้ย และ ดูฮวงจุ้ย ย่อมไม่สมควรโดยประการทั้งปวงกับเพศบรรพชิต

พระภิกษุ และ ทำให้ท่านต้องอาบัติได้ และเป็นการเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบ

พระภิกษุที่ท่านมีพฤติกรรมอย่างนั้น เป็นผู้มีความประพฤติที่เสียหาย เป็นผู้มีการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เป็นผู้ไม่ดำรงอยู่ศีลของพระภิกษุ เป็นผู้ทำลายพระศาสนาบิดเบือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้เสื่อมคุณความดีที่จะพึงมีพึงได้จากการเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ เมื่อกระทำแต่สิ่งที่ไม่เหมาะอยู่เรื่อยๆ แล้วภพหน้าจะเป็นอย่างไร โทษย่อมเกิดแก่ท่านเหล่านั้นโดยส่วนเดียว ทำให้เห็นถึงการสะมาของแต่ละบุคคล ว่า เป็นไปตามการสะสมจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรม หรือ ศึกษาอย่างผิวเผินไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติผิด นั้น ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ

มหาศีล

(๑๑๔) ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายฟ้าผ่าเป็นต้น ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกัน ลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่ควรเรียน ควรศึกษาให้เข้าใจ คือ พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับไม่เรียน ไปเรียนอย่างอื่น แล้วจะเป็นภิกษุ ทำไม? การเรียนดิรัจฉานวิชา (วิชาที่ขวางสวรรค์ มรรค ผล นิพพาน) ไม่ใช่กิจของพระภิกษุเลยแม้แต่น้อย ผิดพระวินัย เป็นโทษแก่ผู้นั้น ภิกษุใดเรียนดิรัจฉานวิชา เป็นอาบัติทุกกฏ และ สอนให้คนอื่นเรียนดิรัจฉานวิชา ก็เป็นอาบัติทุกกฏ ด้วย เป็นการกระทำที่ผิด ไม่ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับกุศลธรรม เป็นการกระทำที่ไม่สามารถก้าวไปสู่หนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญาจนสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ดังนั้น คฤหัสถ์ที่เข้าใจพระธรรมวินัย ก็จะสามารถรู้ได้ว่า ใคร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัย ใคร ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย เพราะการเป็นพระภิกษุ นั้น ไม่ใช่อยู่ที่เพศ ไม่ใช่อยู่ที่จีวร แต่อยู่ที่ความเป็นผู้จริงใจที่จะศึกษาพระธรรม น้อมประพฤติตามพระวินัย ขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นสำคัญ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Lertchai
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ จะได้ไม่ต้องทำตามที่ท่านสอน ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2559

ภิกษุที่เรียนฮวงจุ้ย แล้วมาสอนญาติโยม เป็นอาบัติทุกกฏ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ถ้าไม่ได้ประกาศคุณวิเศษ เช่น ได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ก็ไม่เป็นอวดอุตริมนุสธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Lertchai
วันที่ 18 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ