สงสัยเกี่ยวกับการปรามาส

 
Meenscrubb
วันที่  15 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28436
อ่าน  1,468

มีตาคนหนึ่งบอกผมว่ามีพระเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่ผมบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่า 1000 ปี พุทธกาลล่วงไปจะไม่มีพระอรหันต์เหาะเหินเดินอากาศได้หรอก แต่ไม่ได้มีวาจาหยาบคายหรือจาบจ้วงแต่อย่างใด อย่างนี้ผมจะเข้าข่ายปรามาสหรือเปล่าครับ แล้วถ้าปรามาสจะทำอย่างไร ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อริยุปวาท คือ เจตนา ว่าร้ายพระอริยเจ้า ซึ่งมีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวก รวมทั้งแม้พระอริยเจ้าที่เป็นคฤหัสถ์ การมีเจตนาด้วยจิตที่เป็นอกุศล เจตนาว่าร้ายและทำการว่าร้าย ชื่อว่า อริยุปวาท ซึ่งการติเตียนว่าร้ายพระอริยเจ้า ก็ด้วยการกล่าวว่าร้ายในสิ่งที่ไม่จริง เป็นต้น ว่ากล่าวว่าไม่มีคุณความดี ติโทษพระอริยเจ้าครับ ซึ่งโทษก็คือห้าม สวรรค์และมรรคผล นิพพาน โทษหนักเท่าอนันตริยกรรม

การกล่าวว่าร้ายพระอริยเจ้า คือ บุคคลนั้น จะต้องเป็นพระอริยเจ้า และไม่ใช่เพียงคิดในใจ แต่มีเจตนาพูดออกมาว่าร้ายท่าน ด้วยคุณธรรมของท่านเป็นสำคัญ ว่าท่านไม่ได้มีคุณธรรมอย่างนี้ เป็นต้น

ดังนั้น การกล่าวความจริงที่ถูกต้องว่าปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์ที่เหาะเหินเดินอากาศได้ ซึ่งเป็นความจริง เจตนามุ่งพูดให้จริงและให้เข้าใจถูกต้อง จึงไม่มีเจตนาว่าร้าย ใดใดทั้งสิ้น คัรบ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่ได้กล่าวคำหยาบ ไม่ได้มุ่งร้าย แต่กล่าวคำจริง ตรงตามความเป็นจริง ย่อมไม่มีโทษ จะเห็นได้จริงๆ ว่า สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ย่อมสามารถแยกแยะได้ว่า คำใด กล่าวถูกต้อง คำใด ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และ ยังสามารถเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นให้ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องอีกด้วย ความเข้าใจพระธรรม เป็นประโยชน์เกื้อกูลในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Lertchai
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 16 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 18 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ