หนึ่งความคิดเห็นเมื่อได้ฟังพระวินัย
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  1 ต.ค. 2559
หมายเลข  28248
อ่าน  935

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

คุณต๋อย[คุณจริยา เจียมวิจิตร] คะ พี่รุ่งต้องขอขอบคุณคุณต๋อยมากค่ะ สำหรับคลิปธรรมะที่ส่งให้ทุกวัน ทำให้พี่รุ่งได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกสบายมากค่ะ

ขอบคุณนะคะ

คลิปพระธรรมวินัยได้ฟังแล้วชอบมากค่ะ ได้ทั้งความรู้ด้านพระธรรมวินัยและได้รู้จักกิเลสอย่างละเอียดด้วยค่ะ

ทุกๆ ความเห็นของท่านอาจารย์(สุจินต์ บริหารวนเขตต์) ที่มีต่อเรื่องพฤติกรรมที่บิดเบือนไปจากพระธรรมวินัยของพระภิกษุในปัจจุบัน ฟังแล้วรู้สึกชื่นชมในความองอาจ กล้าหาญของท่านอาจารย์มาก ท่านเปรียบเสมือนแม่ทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ ค่ะ ท่านยืนหยัดพูดความจริงเพื่อแก้ไขวิกฤติสงฆ์และสังคมที่เสื่อมทรามเพราะความไม่รู้และเพิกเฉยในพระธรรมวินัยทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์

ทำให้นึกถึงตัวเองในฐานะคฤหัสถ์ซึ่งไม่เคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัยมาก่อนเลย โชคดีที่ได้กัลยาณมิตรอย่างคุณต๋อยที่มีศรัทธาในการบำเพ็ญธรรมทานส่งคลิปธรรมะให้ทุกวัน ทำให้ตาสว่างขึ้นน่ะค่ะ พี่รุ่งเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก ว่า คฤหัสถ์ทุกคนควรได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมวินัยซึ่งสำคัญยิ่งก่อนตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุ น่ะค่ะ

พี่รุ่งขออนุโมทนาบุญในธรรมทานที่คุณต๋อยได้บำเพ็ญด้วยค่ะ

รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๒๙๘๙


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
วันที่ 1 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Avitathata
Avitathata
วันที่ 3 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Noparat
วันที่ 4 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ