คตปัจจาคตวัตร วัตรปฏิบัติอันละเอียดยิ่ง
 
JYS
วันที่  1 ต.ค. 2559
หมายเลข  28247
อ่าน  545

ผมเคยได้ยินมาว่าภิกษุผู้บำเพ็ญ "คตปัจจาคตวัตร" เป็นนิตย์

แม้ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้ ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็จะบรรลุธรรม (ชาติต่อไป)

ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมภายเวลาที่พระศาสนาดำรงอยู่ เมื่ออุบัติเป็นมนุษย์ในสมัยสุญญกัปก็จะบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

จริงเท็จอย่างไรขอความกรุณาด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ต.ค. 2559

การนำกรรมฐานไปและการนำกรรมฐานกลับมา ชื่อว่าคตปัจจาคตวัตร.

 

โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎก

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่...

คตปัจจาคตวัตร [ ขุททกนิกาย อปทาน ]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่พ้นจากทำกิจที่ควรทำ อบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ไม่พ้นจากธรรม  ที่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้,   จะเห็นได้ว่าการอบรมเจริญปัญญา ต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนาน ไม่ใช่แค่ชาตินี้ หรือ สอง สามชาติ แต่ต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนาน  ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย   ไม่ขาดการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ