ภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง

 
มศพ.
วันที่  23 ก.ค. 2559
หมายเลข  28011
อ่าน  8,268

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

"ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดี ในเงินและทอง"


[เล่มที่ 3] พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค-ทุติยภาค เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 940

พระบัญญัติ

๓๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

ท่านที่สนใจสติกเกอร์ติดกระจกหลังรถยนต์

แจ้งความประสงค์ โดยเขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน
ส่งถึง ...

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
174/1 ซอย เจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กทม. 10600

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 23 ก.ค. 2559

ขอบคุณและขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 23 ก.ค. 2559

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ก.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ชัยญานพ
วันที่ 23 ก.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Noparat
วันที่ 23 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pompaan
วันที่ 24 ก.ค. 2559

ต้องช่วยกันเผยแพร่พระวินัย ให้รู้ทั่วกันทั้งชาวบ้านและพระภิกษุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
วันที่ 24 ก.ค. 2559

ไม่มีคำสอนแม้แต่บทเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ที่จะให้พระภิกษุรับเงิน แสวงหาเงิน และยินดีในเงิน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tee
วันที่ 25 ก.ค. 2559

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Guest
วันที่ 25 ก.ค. 2559

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
apiwit
วันที่ 26 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pulit
วันที่ 27 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
swanjariya
วันที่ 31 ก.ค. 2559

กราบอนุโมทนา

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนา

ขอบคุณท่านผู้เกี่ยวทุกๆ ท่านมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
วันที่ 31 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Toysorry
วันที่ 31 ก.ค. 2559

ผมขอถามหน่อยครับ ผมบวชเป็นสามเณร ผมทำผิดอาบัติ และยังไม่ได้แก้ให้ถูกตามพระวินัย ผมได้สึกมาเป็นฆราวาส ผมอยากจะเจริญฌาน รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และ อยากจะบรรลุธรรมจะได้ไหม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
thilda
วันที่ 1 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
khampan.a
วันที่ 1 ส.ค. 2559
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 15 โดย Toysorry

ผมขอถามหน่อยครับ ผมบวชเป็น สามเณร ผมทำผิดอาบัติ และยังไม่ได้แก้ให้ถูกตามพระวินัย ผมได้สึกมาเป็น ฆราวาส ผมอยากจะเจริญฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 และ อยากจะบรรลุธรรมจะได้ไหม ครับ

เมื่อลาสิกขาบท มาเป็นคฤหัสถ์แล้ว ก็ไม่ใช่บรรพชิต ก็สามารถที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา สะสมความดีในเพศคฤหัสถ์ได้ และไม่ปิดกั้นการอบรมเจริญฌาน และการบรรลุมรรคผล แต่ ... สำหรับเรื่องการอบรมเจริญฌาน ตลอดจนถึงการบรรลุธรรม เป็นเรื่องที่ไกลมาก และไม่ใช่เรื่องของความอยาก เพราะ อยาก เป็นอกุศล แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจถูกเห็นถูกจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในขณะนี้ คือสามารถที่จะเริ่มต้นฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยได้ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
khampan.a
วันที่ 5 ส.ค. 2559

ขั้นตอนในการติดสติกเกอร์ "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง"

ด้วยตนเอง โดยต้องเช็ดกระจกให้สะอาดก่อน ___ วางแผ่นสติกเกอร์ไว้ที่ที่สะอาด

๑. วางแผ่นสติกเกอร์ โดยเอาด้านที่เป็นแผ่นใสอยู่ข้างล่าง

๒. เอาสก็อตเทปติดตรงแผ่นใสหัวท้าย เพื่อยึด เวลาแกะแผ่นทึบสีขาวออก จะได้แกะสะดวก

๓. ค่อยๆ แกะแผ่นขาวทึบออก โดยให้ตัวหนังสือ ลอกออกจากแผ่นทึบสีขาว ให้ติดอยู่ที่แผ่นใสเท่านั้น ทำด้วยมือสองข้างค่อยๆ กด ค่อยๆ แกะออก โดยให้ดูให้ดีว่าตัวหนังสือมาครบไหม โดยเฉพาะ สองที่

๔. เสร็จแล้ว ก็จะเหลือแต่ตัวหนังสือกับแผ่นใส

๕. ฉีดน้ำหมาดๆ ที่แผ่นใสด้านที่มีตัวหนังสือ

๖. ฉีดน้ำหมาดๆ ที่กระจก เพราะน้ำจะทำปฏิกิริยากับกาวที่เหนียวๆ ที่ตัวหนังสือ ซึ่งจะทำให้สามารถเลื่อนไปมาได้ ยังไม่ติดหนึบในทันที พอได้จุดตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ก็กดลง ใช้ผ้ารีดตรงแผ่นใสไล่อากาศออก (ถ้ามีแผ่นพลาสติกแข็งๆ ก็ดี จะได้รีดสะดวกๆ )

๗. ค่อยๆ ลอกแผ่นใสออก โดยค่อยๆ ลอกในแนวราบโดยเริ่มจากพระพุทธรูป เป็นต้นไป ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
papon
วันที่ 21 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Nataya
วันที่ 7 ก.พ. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 ก.พ. 2561

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
udomnasoke
วันที่ 2 ก.ค. 2561

ได้รับคำสอนที่แท้จริง ของพุทธศาสนา ส่วนพระเทศน์บางรูปก็เชิญชวนบริจาคเงินอยู่ตลอด ซองผ้าป่ามีอยู่ทั้งปี

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Selaruck
วันที่ 9 ก.ค. 2561

พระภิกษุผู้ที่ (ควร) ศึกษาวินัยเงียบกริบ ชาวบ้านก็ไม่รู้ ไม่ศึกษาวินัยของพระภิกษุ

กราบอนุโมทนาในการรณรงค์ให้ศาสนาคงอยู่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
glassbuddha2009
วันที่ 13 ก.ค. 2561

ผมขอรับสติกเกอร์ "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง" ๑ ชุด เพื่อติดหลังรถยนต์ที่ผมขับครับ

นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

3/391 หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า 2

ซอยลาดพร้าววังหิน 68

ถนนลาดพร้าว-วังหิน

แขวงและเขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ 10230

โทรมือถือ 087-7459995

Line ID : glassbuddha2009

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ต่ออินเทอร์เน็ตไปที่ google พิมพ์ พระไตรปิฎกออนไลน์

กด Enter อ่านให้มากๆ หรือไปที่ google พิมพ์ บ้านธัมมะ กด Enter ก็ได้ฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561

คนที่ได้พบเห็นอ่านเจอจะเริ่มรู้ว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
ROBOT
วันที่ 8 ก.ย. 2561

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
khampan.a
วันที่ 12 ก.ย. 2561
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 26 โดย glassbuddha2009

ผมขอรับสติ๊กเกอร์ "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง" 1 ชุดเพื่อติดหลังรถยนต์ที่ผมขับครับ

นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

3/391 หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า2

ซอยลาดพร้าววังหิน68

ถนนลาดพร้าววังหิน

แขวงและเขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ 10230

โทรมือถือ 087-7459995

Line ID : glassbuddha2009

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

อนุโมทนาครับ มูลนิธิฯ จะดำเนินการส่งให้นะครับ

ขอเชิญชมขั้นตอนการติดที่ยูทูปด้านล่างนี้ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
glassbuddha2009
วันที่ 13 ก.ย. 2561

เที่ยงวันนี้ได้รับพัสดุ EMS จาก มศพ. ภายในมีแผ่นสติกเกอร์ ๒ ชุด เรียบร้อยแล้วด้วยความขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

ขอบคุณคลิปการติดตั้งสติกเกอร์ด้วยครับ อ.วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Dusita
วันที่ 28 ก.ย. 2561

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
2491surin
วันที่ 4 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
paitoon_4th
วันที่ 10 ก.ย. 2562

เราเองที่เป็นญาติโยมก็ต้อง "ไม่ถวายเงินและทอง" แด่พระภิกษุด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
AmpholSuttipo
วันที่ 18 ก.ค. 2565

ผมขอรับสติ๊กเกอร์ "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง" 1 ชุดเพื่อติดหลังรถยนต์ที่ผมขับครับ

นายอำพล สุทธิโพธิ์

245/5 หมู่ 3 ถ.ศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรมือถือ 0952616539

Line ID : 0952616539mc

อยากทราบว่า จะขอร่วมใส่ เสื้อสกรีนหลัง "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง" ได้ทางช่องทางใหนบ้างครับ เพื่อสนับสนุน ให้ทุกๆ ทางของการสนใจความจริงในทางพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
khampan.a
วันที่ 18 ก.ค. 2565

เรียน ความคิดเห็นที่ ๓๘ ครับ

มูลนิธิฯ จะส่งสติ๊กเกอร์ฯ ไปให้ที่บ้านตามที่อยู่ที่คุณอำพล ได้ส่งมา นะครับ ส่วนเรื่องเสื้อ นั้น ตอนนี้ ทางมูลนิธิฯ ไม่ได้จัดทำแล้ว แต่ถ้าประสงค์จะไปสั่งทำสกรีนเอง ก็สามารถทำได้เลย นะครับ เพราะมีสหายธรรมหลายท่าน ก็ได้นำเสื้อและไฟล์นี้ไปที่ร้านทำสกรีนเสื้อ ให้ทางร้านทำให้ เป็นการช่วยกันเผยแพร่คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ...ยินดีในความดีของคุณอำพลและทุกๆ ท่านด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ