ภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง
 
มศพ.
วันที่  23 ก.ค. 2559
หมายเลข  28011
อ่าน  5,473

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

"ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดี ในเงินและทอง"


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๙๔๐

พระบัญญัติ
๓๗.  อนึ่ง ภิกษุใด รับ ก็ดี ให้รับ ก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

ท่านที่สนใจสติกเกอร์ติดกระจกหลังรถยนต์  

แจ้งความประสงค์  โดยเขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน  
ส่งถึง ....

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
174/1 ซอย เจริญนคร 78  แขวงดาวคะนอง  เขต ธนบุรี
กทม.  10600   

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

 

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ก.ค. 2559 13:44 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 23 ก.ค. 2559 13:47 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ก.ค. 2559 14:00 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.ค. 2559 15:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ชัยญานพ
วันที่ 23 ก.ค. 2559 17:15 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Noparat
วันที่ 23 ก.ค. 2559 18:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pompaan
pompaan
วันที่ 24 ก.ค. 2559 14:17 น.

ต้องช่วยกันเผยแพร่พระวินัย ให้รู้ทั่วกันทั้งชาวบ้านและพระภิกษุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ก.ค. 2559 16:58 น.

ไม่มีคำสอนแม้แต่บทเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ที่จะให้พระภิกษุรับเงิน แสวงหาเงิน  และยินดีในเงิน    ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tee
วันที่ 25 ก.ค. 2559 08:41 น.

สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Guest
วันที่ 25 ก.ค. 2559 09:50 น.

             กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 26 ก.ค. 2559 21:08 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pulit
pulit
วันที่ 27 ก.ค. 2559 15:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
swanjariya
วันที่ 31 ก.ค. 2559 10:31 น.

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนาขอบคุณท่านผู้เกี่ยวทุก ๆ ท่านมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 31 ก.ค. 2559 18:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Toysorry
Toysorry
วันที่ 31 ก.ค. 2559 23:25 น.

ผมขอถามหน่อยครับ ผมบวชเป็น สามเณร ผมทำผิดอาบัติ และยังไม่ได้แก้ให้ถูกตามพระวินัย ผมได้สึกมาเป็น ฆราวาส ผมอยากจะเจริญฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 และ อยากจะบรรลุธรรมจะได้ไหม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 ส.ค. 2559 08:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ส.ค. 2559 17:58 น.
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 15 โดย Toysorry

ผมขอถามหน่อยครับ ผมบวชเป็น สามเณร ผมทำผิดอาบัติ และยังไม่ได้แก้ให้ถูกตามพระวินัย ผมได้สึกมาเป็น ฆราวาส ผมอยากจะเจริญฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 และ อยากจะบรรลุธรรมจะได้ไหม ครับ

เมื่อลาสิกขาบท มาเป็นคฤหัสถ์แล้ว ก็ไม่ใช่บรรพชิต  ก็สามารถที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา สะสมความดีในเพศคฤหัสถ์ได้    และไม่ปิดกั้นการอบรมเจริญฌาน และ การบรรลุมรรคผล  แต่... สำหรับเรื่องการอบรมเจริญฌาน   ตลอดจนถึง การบรรลุธรรม เป็นเรื่องที่ไกล มาก และไม่ใช่เรื่องของความอยาก  เพราะ อยาก เป็นอกุศล  แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจถูกเห็นถูกจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้ว     สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในขณะนี้  คือ สามารถที่จะเริ่มต้นฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยได้ ครับ  

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ส.ค. 2559 18:55 น.

ขั้นตอนในการติดสติกเกอร์   "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง"   ด้วยตนเอง
โดยต้องเช็ดกระจกให้สะอาดก่อน  ___  วางแผ่นสติกเกอร์ไว้ที่ที่สะอาด

๑. วางแผ่นสติกเกอร์  โดยเอาด้านที่เป็นแผ่นใสอยู่ข้่างล่าง
๒.เอาสก็อตเทปติดตรงแผ่นใสหัวท้าย เพื่อยึด เวลาแกะแผ่นทึบสีขาวออก จะได้แกะสะดวก
๓.ค่อยๆแกะแผ่นขาวทึบออก  โดยให้ตัวหนังสือ ลอกออกจากแผ่นทึบสีขาว  ให้ติดอยู่ที่แผ่นใสเท่านั้น  ทำด้วยมือสองข้างค่อยๆกด ค่อยๆแกะออก   โดยให้ดูให้ดีว่าตัวหนังสือมาครบไหม โดยเฉพาะ   ะ  สอง ที่
๔.เสร็จแล้ว  ก็จะเหลือแต่ตัวหนังสือกับแผ่นใส

๕.ฉีดน้ำ หมาดๆ ที่แผ่นใสด้านที่มีตัวหนังสือ

๖.ฉีดน้ำหมาดๆ ที่กระจก  เพราะน้ำจะทำปฏิกิริยากับกาวที่เหนียวๆที่ตัวหนังสือ ซึ่งจะทำให้สามารถเลื่อนไปมาได้  ยังไม่ติดหนึบในทันที  พอได้จุดตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ก็กดลง ใช้ผ้ารีดตรงแผ่นใสไล่อากาศออก  (ถ้ามีแผ่นพลาสติกแข็งๆ ก็ดี จะได้รีดสะดวกๆ)

๗.ค่อยๆ ลอกแผ่นใสออก  โดยค่อยๆลอกในแนวราบโดยเริ่มจากพระพุทธรูป เป็นต้นไป  ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
papon
papon
วันที่ 21 ส.ค. 2559 20:19 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Nataya
วันที่ 7 ก.พ. 2561 08:07 น.

                      กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 ก.พ. 2561 19:53 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
udomnasoke
udomnasoke
วันที่ 2 ก.ค. 2561 19:33 น.

ได้รับคำสอนที่แท้จริง ของพุทธศาสนา ส่วนพระเทศน์บางรูปก็เชิญชวนบริจาคเงินอยู่ตลอด ซองผ้าป่ามีอยู่ทั้งปี 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 9 ก.ค. 2561 01:14 น.

พระภิกษุผู้ที่(ควร)ศึกษาวินัยเงียบกริบ ชาวบ้านก็ไม่รู้ไม่ศึกษาวินัยของพระภิกษุ

กราบอนุโมทนาในการรณรงค์ให้ศาสนาคงอยู่ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
glassbuddha2009
วันที่ 13 ก.ค. 2561 22:21 น.

ผมขอรับสติ๊กเกอร์ "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง" 1 ชุดเพื่อติดหลังรถยนต์ที่ผมขับครับ

นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

3/391 หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า2

ซอยลาดพร้าววังหิน68

ถนนลาดพร้าววังหิน

แขวงและเขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ 10230

โทรมือถือ 087-7459995

Line ID : glassbuddha2009

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561 09:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561 14:01 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ต่ออินเทอร์เน็ตไปที่ google พิมพ์ พระไตรปิฎกออนไลน์ 

กด Enter อ่านให้มากๆ หรือไปที่ google พิมพ์ บ้านธัมมะ กด Enter ก็ได้ฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561 21:23 น.

คนที่ได้พบเห็นอ่านเจอจะเริ่มรู้ว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง 

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
ROBOT
ROBOT
วันที่ 8 ก.ย. 2561 19:39 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.ย. 2561 07:11 น.
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 26 โดย glassbuddha2009

ผมขอรับสติ๊กเกอร์ "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง" 1 ชุดเพื่อติดหลังรถยนต์ที่ผมขับครับ

นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

3/391 หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า2

ซอยลาดพร้าววังหิน68

ถนนลาดพร้าววังหิน

แขวงและเขตลาดพร้าว

กรุงเทพฯ 10230

โทรมือถือ 087-7459995

Line ID : glassbuddha2009

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

อนุโมทนาครับ มูลนิธิฯ จะดำเนินการส่งให้นะครับ

 

ขอเชิญชมขั้นตอนการติดที่ยูทูปด้านล่างนี้ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
glassbuddha2009
วันที่ 13 ก.ย. 2561 14:16 น.

เที่ยงวันนี้ได้รับพัสดุ EMS จาก ม.ศ.พ.  ภายในมีแผ่นสติ๊กเกอร์ 2 ชุด  เรียบร้อยแล้วด้วยความขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 

ขอบคุณคลิปการติดตั้งสติ๊กเกอร์ด้วยครับ อ. วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 28 ก.ย. 2561 21:08 น.

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 4 ต.ค. 2561 11:39 น.

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา ครับ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ