ถวายนิตยภัต
 
natural
วันที่  30 มิ.ย. 2559
หมายเลข  27935
อ่าน  527

รบกวนเรียนถามเกี่ยวกับการถวายนิตยภัตหมายความว่าอย่างไร ถวายอะไร และในรูปแบบไหนได้บ้างคะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นิตยภัต หมายถึง ภัตตาหาร ที่ตั้งไว้ประจำ   เป็นความประสงค์ของผู้ถวายว่าจะถวายอาหารเป็นประจำ แก่สงฆ์ หรือ แก่พระภิกษุทั้งหลายตามจำนวนที่ผู้ถวายจะระบุไว้จะเป็นกี่รูปก็ตาม    แต่ถ้าเป็นนิตยภัตที่ถวายแก่สงฆ์ นั้น  ก็ขึ้นอยู่กับสงฆ์จะมอบหมายให้ภิกษุใดเป็นตัวแทนสงฆ์ไปรับซึ่งเป็นการถวายโดยไม่เจาะจง  โดยมีคฤหัสถ์เป็นผู้ถวาย  และที่สำคัญ  นิตยภัต  ไม่ใช่เงิน แต่เป็นภัตตาหาร   เพราะเงิน ไม่ควรแก่เพศบรรพชิต   ก่อนบวชท่านสละเงิน แล้ว  จึงบวช เพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้ว จึงรับเงินไม่ได้  และคฤหัสถ์ ก็ต้องไม่ถวายเงินแก่พระภิกษุด้วย เพราะเป็นเหตุให้ภิกษุท่านต้องอาบัติ มีโทษสำหรับตัวท่าน  ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ