ถวายนิตยภัต

 
natural
วันที่  30 มิ.ย. 2559
หมายเลข  27935
อ่าน  1,070

รบกวนเรียนถามเกี่ยวกับการถวายนิตยภัตหมายความว่าอย่างไร ถวายอะไร และในรูปแบบไหนได้บ้างคะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นิตยภัต หมายถึง ภัตตาหาร ที่ตั้งไว้ประจำ เป็นความประสงค์ของผู้ถวายว่าจะถวายอาหารเป็นประจำ แก่สงฆ์ หรือ แก่พระภิกษุทั้งหลายตามจำนวนที่ผู้ถวายจะระบุไว้จะเป็นกี่รูปก็ตาม แต่ถ้าเป็นนิตยภัตที่ถวายแก่สงฆ์ นั้น ก็ขึ้นอยู่กับสงฆ์จะมอบหมายให้ภิกษุใดเป็นตัวแทนสงฆ์ไปรับซึ่งเป็นการถวายโดยไม่เจาะจง โดยมีคฤหัสถ์เป็นผู้ถวาย และที่สำคัญ นิตยภัต ไม่ใช่เงิน แต่เป็นภัตตาหาร เพราะเงิน ไม่ควรแก่เพศบรรพชิต ก่อนบวชท่านสละเงิน แล้ว จึงบวช เพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้ว จึงรับเงินไม่ได้ และคฤหัสถ์ ก็ต้องไม่ถวายเงินแก่พระภิกษุด้วย เพราะเป็นเหตุให้ภิกษุท่านต้องอาบัติ มีโทษสำหรับตัวท่าน ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ