ภาระ
 
toto
วันที่  6 ก.พ. 2550
หมายเลข  2786
อ่าน  1,859
ขันธ์ ๕  เรียกว่าเป็นภาระอย่างไร

Tag  ภาระ 
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 6 ก.พ. 2550

โปรดอ่านข้อความจากพระไตรปิฎกโดยตรง เชิญคลิกอ่านที่นี่...ขันธ์ ๕ เป็นภาระ [ภารสูตรและอรรถกถา]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ก.พ. 2550

ขันธ์ ๕ อีกนัยหนึ่ง ท่านเปรียบเหมือนอสรพิษ ๔  (  มหาภูตรูป ๔  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ)

เลี้ยงดูบำรุงรักษาอย่างดี  ก็ยังถูกงูพิษกัด  เช่น  ธาตุไฟ   ถ้าในร่างกายมีมากเกินไป

ก็ทำให้ป่วยเป็นไข้ ขันธ์ ๕  ดูแลรักษายาก  เป็นภาระ  ถึงจะดูแลเป็นอย่างดี  วันหนึ่ง

ก็ต้องถูกงูพิษทำร้าย  หนีไม่พ้น   เราต่างก็มีขันธ์ ๕  ที่ต้องดูแล  ยิ่งคนที่มีครอบครัว

ก็ต้องดูแล ขันธ์ ๕  ของ  บุตร  ของภรรยา  ก็ยิ่งเพิ่มภาระไปอีก 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 6 ก.พ. 2550

   ตราบใดที่ยังมีขันธ์  5   ก็ชื่อว่่ายังมีภาระ   ชื่อว่ามีภาระอย่างไร  คือ เมื่อมี  รูปเวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ  ก็ต้องบริหารรูป คือ ธาตุดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  เป็นต้นให้สมดุล  ด้วยการให้อาบน้ำ  ทานอาหาร  เดิน  ยืน  เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ ก็จะทำให้

เกิดเป็นโรคบ้าง  หรืออยู่ไม่ได้  เพราะเหตุนี้  ขันธ์  5 จึงเป็นภาระคือต้องทำกิจต่างๆ  

(บริหาร)  เพื่อความดำรงชีวิตอันเนื่องมาจากขันธ์  5  ขอยกตัวอย่างในพระไตรปิฎก

ในเรื่องธาตุทั้ง 4 (รูป) ว่าเป็นภาระเป็นสิ่งที่บำรุงเลี้ยงยาก

เชิญคลิกอ่านที่นี่...อสรพิษ ๔ จำพวก [อาสีวิสสูตร]

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 8 ก.พ. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
unknown
วันที่ 10 ก.พ. 2550
หลายขณะแม้ขันธ์ ๕  เป็นภาระ  ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาระ เพราะอวิชชา
 
  ความคิดเห็น 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 10 ก.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

มีภาระมากมายกับขันธ์ 5 แต่ยังหลงยึดในขันธ์ 5 เพราะเหตที่ยังมีความเห็นผิดว่าขันธ์ 5 เป็นเรา เป็นของเรา

การที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกต้องเริ่มจากการศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากมายคือพระไตรปิฏก

แม้ขณะนี้ไม่มีพระสุรเสียงของพระพุทธองค์แล้ว แต่ยังมีเสียงพระธรรมที่ถ่ายทอดได้ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงจากผู้ศึกษาโดยละเอียด การฟังพระธรรมโดยเคารพนำมาซึ่งความเข้าใจความจริง ดับความเห็นผิดได้ในวันหนึ่ง คือการบูชาพระคุณพระพุทธองค์ที่ประเสริฐสูงสุด

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตทุกท่านด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ