อยากสอบถามว่าฆราวาสควรไปฟังสงฆ์สวดปาติโมกข์หรือไม่ครับ
 
สืบต่อพุทธ
วันที่  25 ก.พ. 2559
หมายเลข  27493
อ่าน  1,380

เพื่อนมาบอกบุญว่าไปฟังสงฆ์สวดปาติโมกข์

จึงมีความสงสัยว่าเหมาะสมหรือไม่

และจะทำให้สงฆ์บาปหรือมีความผิดหรือไม่ ถ้าไปฟังครับ

ขอบคุณและสาธุ สาธุ สาธุครับ

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ก.พ. 2559 11:30 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    การสวดปาฏิโมกข์เป็นกิจของสงฆ์ ฆราวาส ไปฟังเพื่ออยากได้บุญก็ไม่ตรงตามความเป็นจริง   ฟังในสิ่งที่ไม่เข้าใจ  เป็นภาษาบาลี และ เป็น ข้อบัญญัติของสิกขาบทของพะรภิกษุ เพราะฉะนั้น  สิ่งที่ควรกระทำของคฤหัสถ์ คือ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ดั่งเช่น ในสมัยพุทธกาล ที่  ในเวลาเย็น อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายไปฟังธรรม ไม่ใช่ไปสวดปาฏิโมกข์  ไปสวดมมนต์  ดั่งเช่น สมัยนี้ เพราะ จุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ให้สัตว์โลกเกิดปัญญา ความเข้าใจถูก อันมี ได้จากการฟังธรรม ไม่ใช่ จากการมาสวดมนต์ สวดปาฏิโมกข์  ครับ  ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ก.พ. 2559 12:15 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การสวดพระปาฏิโมกข์ เป็นสังฆกรรมที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องกระทำ ๒ ครั้ง ต่อ ๑ เดือน (ทุก ๑๕ ค่ำ) เป็นการยกสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นทบทวน เพื่อเป็นการเตือนพระภิกษุที่ประชุมกันนั้นว่า ตนเองได้กระทำผิดล่วงละเมิดในสิกขาบทใดบ้าง หรือว่าเป็นผู้บริสุทธิด้วยดีไม่ล่วงละเมิด     ซึ่งเป็นสังฆกรรมโดยตรงของพระภิกษุสงฆ์  ไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์เลย   คฤหัสถ์เข้าไปฟังด้วยไม่ได้  ถ้าไปแล้วพระภิกษุท่านสวดพระปาฏิโมกข์ในขณะที่ยังมีคฤหัสถ์อยู่  ก็เป็นอาบัติทุกกฏสำหรับพระภิกษุ    ดังนั้น คฤหัสถ์ไม่ควรไป       แต่คฤหัสถ์ควรที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ครับ

…ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 27 ก.พ. 2559 00:54 น.

   สาธุ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 27 ก.พ. 2559 20:26 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 มี.ค. 2559 22:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ