มงคลชีวิต
 
natpe
วันที่  25 ม.ค. 2550
หมายเลข  2709
อ่าน  3,261

เรียนถามวิทยากรเกี่ยวกับมงคลชีวิต

1. พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของมงคลอย่างไรครับ

2. ประโยชน์ของมงคลเป็นอย่างไรครับ


Tag  มงคล 
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 25 ม.ค. 2550

พระพุทธองค์ทรงแสดงมงคลไว้ ๓๘ ประการ มีการไม่คบคนพาล เป็นต้น ประโยชน์ของมงคล คือ ทำให้เจริญในธรรมะ ประโยชน์สูงสุด คือ การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ มงคล ๓๘ โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎก

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 25 ม.ค. 2550

 เชิญคลิกอ่านที่นี่...

นี้เป็นอุดมมงคล 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 ม.ค. 2550

กุศลทุกประการ คือ มงคล เพราะนำมาซึ่งความเจริญ ถ้านอกเหนือจากมงคล ๓๘ เป็นมงคลตื่นข่าว เช่น อยากให้คนรัก คนหลง ต้องปลูกต้นมะยม เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 ม.ค. 2550

เหตุให้เกิด มงคล ๓๘ ประการ เพราะเทวดาและมนุษย์เถียงกัน ว่าอะไรเป็นมงคล อยู่ ๑๒ ปี บางพวกก็กล่าวว่า สิ่งที่ได้เห็นเป็นมงคล เช่น เห็นภาพสวยๆ บางพวกก็บอก ว่า สิ่งที่ได้ยิน (เสียง) เป็นมงคล เป็นต้น ตกลงกันไม่ได้ จนพระพุทธเจ้าแสดงว่า สิ่งใดเป็นมงคลครับดังพระไตรปิฎก ข้างบน แต่ผมจะขอยก มงคล อีกนัยหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน ชาดก ว่าสิ่งใดเป็นมงคลลองอ่านดูนะครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่...

มงคลที่แท้จริง [มหามังคลชาดก]

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 25 ม.ค. 2550

ที่เถียงกันอยู่ ถึง ๑๒ ปี ไม่ใช่เฉพาะ มนุษย์ และ เทวดาทั้ง ๖ ชั้น เท่านั้น แม้ใน พรหมโลก พระพรหม ก็ยัง มีความเห็นเรื่องมงคลไม่ตรงกัน ความสงสัยทั้งหมดจึง ต้องมาสิ้นสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบความสงสัยเหมือนคลื่นในทะเล ต่อให้เป็น คลื่นใหญ่ขนาดไหน ก็ต้องมาสิ้นสุดที่ฝั่งของมหาสมุทรเท่านั้น

 
  ความคิดเห็น 7  
 
medulla
วันที่ 26 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
pornpaon
วันที่ 26 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
kullawat
วันที่ 26 ม.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

อนุโมทนา .... กรุณาขยายความ

1. มุตมงคล แปลว่าอะไร   

2.  มงคลสักนิดหนึ่งที่จะเป็นมงคลจริงๆ ไม่มีเลย หมายความว่าอะไร (จากข้อ 4)

 
  ความคิดเห็น 11  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

จากความเห็นที่ 10

มุตมงคล หมายถึง ผู้ที่ถือว่า การได้ดมกลิ่นดี ได้ลิ้มรสดี ได้สัมผัสดี เป็นมงคล แต่ นั่นไม่ใช่มงคลจริงๆ สรุป คือ นอกจากมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว สิ่งอื่นๆ ที่ เขาถือกันไม่ใช่มงคล

 
  ความคิดเห็น 12  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 มิ.ย. 2550
อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 13  
 
papon
papon
วันที่ 7 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
papon
papon
วันที่ 7 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ