เสมือนเขาสัตว์
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  11 ก.ย. 2558
หมายเลข  27001
อ่าน  890

เสมือนเขาสัตว์

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

1.จาก กุหสูตร อรรถกถาที่ว่า ผู้ประกอบด้วยกิเลส ที่ปรากฏเสมือนเขาสัตว์  หมายความว่าอย่างไรคะ /"เขาสัตว์"หมายถึง กิเลส ในเชิงปริมาณ ,กำลัง, อันตราย,ความเป็นภัย, ...หรืออะไรคะ

2.อุปมา "เสมือนเขาสัตว์" คงมีในพระสูตร อื่นๆ อีก  ช่วยยกขึ้นแสดงให้ทราบเพิ่มด้วยค่ะ  พร้อมความหมายด้วยค่ะ

ขอบพระคุณที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ย. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  -แสดงความจริงด้วยข้ออุปมา   ถ้าจะพิจาณาถึงเขาสัตว์แล้ว ก็มีความแหลม เป็นอันตรายแก่ผู้อื่น  และ เป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัด  เช่นเดียวกับผู้ที่มีกิเลสอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความประสงค์จะหลอกลวงผู้อื่น  ก็ย่อมจะมีความประพฤติเป็นไปตามอำนาจของกิเลส  มีการพูดหว่านล้อม พูดเพื่อให้เขาพอใจ  พูดมีเล่ห์เหลี่ยม เพื่อหลอกลวงผู้อื่น  หรือ มีการกระทำอะไรต่างๆ อย่างที่ปรากฏในอรรกถากุหสูตร ที่มีการไว้ตัวในอริยาบถทั้ง ๔ เดินเรียบร้อย นั่งเรียบร้อย เป็นต้น  เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเลื่อมใส แล้วนำมาซึ่งลาภสักการะ เป็นต้น   เป็นประดุจเที่ยวชูเขาไป  เพราะเป็นกิเลสที่ปรากฏเด่นชัด  และในบางนัย ก็แสดงถึงความเป็นไปของมานะ ความสำคัญตน ความยกตน เชิดชูตน    ทั้งหมดทั้งปวงนั้น เป็นเรื่องของกิเลส นั่นเอง ที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่  ไม่มีสัตว์บุคคล ตัวตน  และที่สำคัญ  กิเลสทั้งหลายทั้งปวง   มีโทษ มีภัย  ทำร้ายจิต    ไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆ เลยแม้แต่น้อย 

  -พระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องเขาสัตว์ เช่น  ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  ชาดก  กามชาดก และอรรถกถา  อธิบายความเกิดมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นของโลภะ ความติดข้องต้องการ  เปรียบเหมือนกับเขาโค ที่เจริญเติบโตไปพร้อมกับตัวของโค   ดังนี้
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖ - หน้าที่ ๑๕๓
ตัณหาก็ดี ความกระหายก็ดี ของคนพาล
มีปัญญาน้อย ไม่รู้อะไร ย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกที
เหมือน
เขาโคย่อมเจริญขึ้นตามตัวฉะนั้น.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖ - หน้าที่ ๑๕๕
เขาโค ย่อมเติบโตพร้อมกับร่างของลูกโคตัวกำลังเติบโต ฉันใด กามตัณหาที่ยังไม่มาถึงก็ดี ความกระหายในกามที่มาถึงแล้วก็ดี ย่อมเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปสำหรับอันธพาลชน ฉันนั้น.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 11 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 11 ก.ย. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 25 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 26 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ