การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  14 ก.ย. 2558
หมายเลข  27011
อ่าน  518

   

    เว็บไซต์บ้านธัมมะมีระบบค้นหาข้อมูลให้ผู้ชมเลือกใช้งานได้ 2 แบบ ดังนี้

1. การค้นหาข้อมูลโดยรวมด้วย Google 

     เป็นการ ค้นหาข้อมูลโดยละเอียดจากทุกเมนู ในเว็บไซต์ มีวิธีการดังนี้

      สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

  • สังเกตที่มุมขวาบนของหน้าจอ จะมีช่อง Google Custom Search


  • พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องว่าง แล้วกดปุ่ม ค้นหา


  • จะปรากฏหน้าผลค้นหา คลิกเลือกเปิดดูได้ตามต้องการ


   สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต

  • คลิกที่ปุ่มเมนู สัญลักษณ์ 3 ขีด มุมขวาบนของหน้าจอ  • จะปรากฏช่องค้นหาข้อมูล Google Custom Search ด้านล่างรายการเมนู ดังภาพ


  • พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องว่าง แล้วกดปุ่ม ค้นหา


  • จะปรากฏหน้าผลค้นหา คลิกเลือกเปิดดูได้ตามต้องการ

2. การค้นหาเฉพาะในแต่ละเมนู 

     เป็นการ ค้นหาข้อมูลเฉพาะในเมนูที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ มีวิธีการดังนี้

  • ในแต่ละเมนูจะมีช่องค้นหาข้อมูลเฉพาะเมนูนั้นๆ (อยู่ด้านล่างของช่องค้นหาด้วย Google) ลักษณะตามภาพ


  • พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องว่าง แล้วกดปุ่ม ค้นหา


  • จะปรากฏหน้าผลค้นหา คลิกเลือกเปิดดูได้ตามต้องการ


      ในการพิมพ์คำเพื่อค้นหาข้อมูล อาจพิมพ์ทั้งคำหรือบางส่วนของคำนั้นๆ ก็ได้ เช่น ต้องการค้นข้อมูลที่มีชื่อเรื่องเกี่ยวกับ “สัมมาสมาธิ” อาจกรอกเพียงคำว่า “สัมมา” หรือ “สมาธิ” ก็ได้

ขออนุโมทนา
ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ
www.dhammahome.com 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
วันที่ 14 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 14 ต.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ทิศเบื้องขวา
ทิศเบื้องขวา
วันที่ 20 ต.ค. 2558

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด ขออนุโมทนา ยินดีในส่วนบุญ สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ