เมตตากับบุคคลที่ประพฤติไม่ดี
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  9 ก.ค. 2558
หมายเลข  26760
อ่าน  1,304

     เมตตาไม่จำกัดเฉพาะคนดี ปรกติถ้าเป็นคนดี ก็ง่ายที่จะเกิดมีเมตตา แต่ถ้าสะสมที่จะร้ายมาก แม้แต่คนดีก็ยังเมตตาเกิดไม่ได้ก็มี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงธรรมซึ่งเป็นธาตุ ที่กุศลธรรมจะเกิดหรือไม่ ก็แล้วแต่การสะสม ซึ่งเมตตาสามารถเกิดได้ไม่จำกัดเฉพาะบุคคล

     ใครที่ทำอกุศลกรรมด้วยความไม่รู้ ต้องได้รับผลโดยไม่ต้องเรียกร้อง ควรเมตตา หรือ ว่าสงสารช้า คือ สงสารเมื่อเวลาที่เขาได้รับผลของกรรมแล้ว  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
AmAm
AmAm
วันที่ 9 ก.ค. 2558

เมตตาคือพระคาถาที่วิเศษที่สุด ขอขอบคุณและอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 9 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 10 ก.ค. 2558

นี่แหละพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่ายาก ยากอย่างนี้นี่เอง หรือท่านผู้ใดว่าง่ายคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 10 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kullawat
วันที่ 10 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 3 ก.ย. 2560
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ